ПОШУК

Платоспроможність підприємства: цілі, аналіз і показники

Для початку давайте визначимося з суб'єктами іцілями фінансового аналізу. Нездатність фірми проводити розрахунки з контрагентами може привести до втрати як власних, так і залучених фінансових активів. Тому платоспроможність підприємства хвилює не тільки його власників, а й інших гравців ринку (контрагентів). Суб'єктами зовнішньої аналізу господарської діяльності виступають партнери по бізнесу, інвестори і кредитори. Вони вивчають ступінь фінансових ризиків та майновий стан для прийняття рішення про співпрацю. У разі проведення процедури банкрутства аналіз проводить спеціально залучений арбітражний керуючий.

платоспроможність підприємства
Незалежно від організаційно-правової форми, внутрішня оцінка платоспроможності підприємства переслідує такі цілі:

• визначення ступеня здатності об'єкта аналізу до виконання своїх зобов'язань;
• забезпечення стабільності всіх процесів;
• дотримання фінансових інтересів власника;
• вишукування додаткових джерел розвитку;
• забезпечення фінансової стабільності всього підприємства в довгостроковому періоді.

Правильно організований облік і регулярно проводиться аудит дозволять контролювати платоспроможність підприємства, виявляти приховані резерви і невдалі рішення в управлінні фінансовими потоками.

методи аналізу

Фінансисти-практики використовують кілька підходів, щоб розрахувати і проаналізувати платоспроможність підприємства. Більш інформативними є:

• розрахунок грошових потоків;
• розрахунок показників ліквідності.

оцінка платоспроможності
Метод грошових потоків застосовується длярегулювання і менеджменту фінансової діяльності підприємства. Розрахувати грошовий потік можна прямим або непрямим способами. Перший полягає в порівнянні дохідної частини з видаткової. Цей прийом дозволяє зробити висновки про достатність коштів для виконання фінансових зобов'язань. Непрямий метод демонструє взаємозв'язок прибутку із змінами грошових потоків. Отриманий результат - показник cash-flow з різних видів діяльності - оцінка ефективності фінансового менеджменту. Аналіз складових грошових потоків демонструє структуру джерел коштів і спрямування їх вливань.

показники платоспроможності підприємства
Набагато рідше використовують методи аналізу ліквідності грошових потоків і побудови факторної моделі.

показники ліквідності

Такі показники платоспроможності підприємства,як коефіцієнти ліквідності, розраховуються за допомогою співвідношення відповідних рядків активу і пасиву балансу. Отримані коефіцієнти порівнюють з нормативними, плановими або попередніми їх значеннями. Порівняння в динаміці дозволяє дати оцінку фінансового стану об'єкта аналізу в поточний період.

Щоб проаналізувати платоспроможністьпідприємства, застосовують такі основні коефіцієнти: загальної, абсолютної та поточної ліквідності. Допоміжними виступають коефіцієнти маневреності, забезпеченості власними коштами, критичної оцінки і частка оборотних фондів в активах.

  • оцінка: