ПОШУК

Маркетингова діяльність підприємства - основа отримання стабільного прибутку

Підприємство в умовах ринкової економікиє центром задоволення потреб покупців. В умовах, коли товарна пропозиція перевищує попит з боку споживчого ринку, зусилля фахівців з маркетингу спрямовані на вивчення того, чого ж хочуть споживачі і за що вони готові платити гроші. Ефективно організована маркетингова діяльність підприємства як раз і полягає у втіленні їхніх потреб і запитів в створення нових товарів і поліпшення вже існуючих, формування цін на асортиментний ряд, а також в побудові ефективних каналів збуту і виборі способів просування товарів на ринку.

Маркетингова діяльність підприємства полягає вкомплексному вивченні ринку з метою виявлення існуючої і прогнозної величини попиту для розробки конкретних програм, адресованих цільовим ринкових сегментах, які мають на меті зміцнення позицій підприємства на ринку, збільшення продажів, і, як наслідок, забезпечення заданої величини прибутку. Таким чином, маркетинг на підприємстві в особі маркетингової служби є своєрідним мозковим центром - на підставі інформації, що надходить від менеджерів з маркетингу, формується виробнича, науково-дослідна, збутова, кадрова, фінансова політика підприємства. Так, на підставі прогнозної величини попиту формується план продажів, який виступає основою для розробки виробничої програми підприємства, що в свою чергу визначає взаємини з постачальниками і потреба в робочій силі підприємства в плановому періоді.

Аналіз маркетингової діяльності підприємствадозволяє виділити її ключові функції: аналіз поточної величини попиту і його змін в перспективі; проведення маркетингових досліджень, спрямованих на вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність організації з метою регулювання внутрішнього і зовнішнього потенціалу фірми і визначення стратегічного поведінки в перспективі; аналіз конкурентоспроможності підприємства; формування товарної політики підприємства; формування цінової політики підприємства; формування каналів збуту (стратегії розподілу продукц і); розробка політики комунікації зі споживачами, формування програм просування товарів на ринок.

При виборі стратегії маркетингу керівництвобільшості підприємств виходить з того, що потреби покупців різноманітні і сильно розрізняються між собою, тому практично неможливо створити універсальний продукт, що задовольняє всіх споживачів відразу. Для того щоб маркетингова діяльність підприємства була ефективною і сприяла досягненню кінцевої мети, тобто забезпечувала отримання прибутку, фахівці з маркетингу спочатку проводять аналіз ринкових можливостей фірми, потім сегментируют ринок по ряду критеріїв, оцінюючи і вибираючи найбільш привабливі ринкові сегменти. Потім вибравши один або кілька сегментів для освоєння, приймають рішення про те, завдяки яким властивостям і характеристикам продукт зуміє завоювати своє відмітна місце на ринку і у свідомості покупців, які формують даний сегмент, тобто виробляють стратегію позиціонування і втілюють її в комплексі маркетінга.Комплекс маркетингу включає набір тих інструментів, які є в розпорядженні маркетологів, за допомогою яких вони можуть впливати на попит на свій продукт з боку ринку. Комплекс маркетингу формують так звані 5 «Р»: товар, ціна, місце продажу, просування і персонал. Аналіз маркетингової діяльності підприємства дозволяє оцінити, який відгук з боку цільового ринку знаходить поєднання 5 «Р» в маркетингових стратегіях і планах підприємства.

Таким чином, маркетингова діяльністьпідприємства сприяє раціональному витрачанню ресурсів підприємства за рахунок розробки конкретних програм, адресованих цільовим групам споживачів, що в підсумку призводить до досягнення необхідних економічних результатів роботи, тобто отриманню прибутку.

  • оцінка: