ПОШУК

Факторний аналіз рентабельності - один з найбільш корисних методів аналізу

Розрахунок показників рентабельності фірми єдуже важливим етапом в оцінці фінансового стану. Дані показники дозволяють судити про ефективність діяльності. Однак для того щоб робити будь-які висновки, простого розрахунку даних показників недостатньо. Після розрахунку показники необхідно проаналізувати із застосуванням того чи іншого методу. Однією з найбільш популярних методик є факторний аналіз рентабельності підприємства, тому саме на ньому ми і зупинимося.

Як можна судити з назви, даний вид аналізуполягає у визначенні впливу на результуючий показник, в даному випадку - рентабельність, тих чи інших факторів. Великий внесок у розвиток даного методу внесла фірма DuPont, фахівці якої розробили спеціальні формули, що дозволяють легко проводити аналіз рентабельності активів і власного капіталу. Дані формули засновані на використанні методу абсолютних різниць, який застосовується до кілька перетвореним математичним моделям. Розглянемо ті перетворення, які необхідно здійснити, щоб зробити факторний аналіз рентабельності за цими формулами.

Почнемо з рентабельності активів, якавизначається відношенням чистого прибутку до середньої за розглянутій період вартості цих самих активів. Помножимо чисельник і знаменник цієї формули на показник виручки. Тепер ви можете помітити, що отриману дріб можна представити як добуток двох дробів, кожна з яких є економічно значущим показником: оборотністю активів і рентабельністю продажів. Таким чином ми можемо зробити висновок, що саме ця сукупність факторів впливає на рентабельність активів.

Відносно рентабельності капіталу власникаперетворень варто зробити трохи більше. Розрахункову формулу цього показника необхідно помножити і розділити на показники виручки і активів. Після ряду простих перетворень можна буде зробити висновок про те, що ступінь ефективності використання капіталу власника залежить від тих же факторів, які впливають на рентабельність активів (показник їх оборотності і рентабельність продажів), а також від показника фінансової залежності.

Факторний аналіз рентабельності виробництвапроводиться дещо іншим чином. Модель можна перетворити, розкривши і деталізувавши показник прибутку в чисельнику і собівартості в знаменнику. Після цієї процедури до отриманої математичної моделі може бути застосований метод ланцюгових підстановок. Використовувати метод абсолютних різниць в даному випадку не можна, так як отримана математична модель матиме кратний характер.

Очевидно, що наявність можливості зробитифакторний аналіз рентабельності, залежить від наявності інформації про фактори за кілька періодів, як мінімум за два. Найзручніше вихідні дані, проміжні і остаточні підсумки представляти в таблицях. Звичайно, по можливості варто використовувати засоби автоматизації, тобто комп'ютери і спеціальне програмне забезпечення. В результаті аналізу слід зробити висновок про те, які чинники мали найбільший позитивний і негативний вплив, а якими факторами можна знехтувати. Наступні управлінські рішення повинні сприяти посиленню позитивного впливу і ослаблення негативного.

Даний вид аналізу не є єдиним,якому піддаються показники рентабельності. Набагато частіше для їх аналізу використовують метод порівнянь. Порівняння можуть проводитися з показниками цього ж підприємства за попередні періоди (горизонтальний аналіз, аналіз у часі), а також з аналогічними показниками інших фірм (аналіз в просторі) і з середньогалузевими рівнями.

  • оцінка: