ПОШУК

Функціональні обов'язки медсестри процедурного кабінету, її права і відповідальність

Зазвичай, при оформленні трудового договоруприймається на роботу в стаціонар середньому медперсоналу та молодь можуть ознайомитися функціональні обов'язки медсестри. Це необхідно для того, щоб уникнути можливих конфліктів між адміністрацією лікувального закладу і новою співробітницею. Адже в трудовому договорі, як правило, в повному обсязі особливості наданої роботи сформульовані чітко і повністю. У посадовій же інструкції обов'язки медсестри розписані і максимально конкретизовані.

Припустимо, в практиці роботи стаціонарів частозустрічаються спірні ситуації про розмежування функцій процедурних медсестер і молодших медсестер. Якщо, наприклад, в обов'язки молодшої медсестри входить прибирання процедурного кабінету, то вже процедурна медсестра повинна бути звільнена від цієї трудової функції, і, відповідно, пункт з прибирання робочої зони в її трудовому договорі виключається.

Отже, згідно з посадовою інструкцією функціональні обов'язки медсестри, яка працює в процедурному кабінеті відділення стаціонару, включають в себе:

 • здійснення лікувально-діагностичних процедур по лікарським призначенням;

 • надання першої медичної допомоги;

 • забезпечення роботи процедурного кабінету інаявності необхідних матеріалів, тобто регулярна перевірка наявності інструментів, перев'язувального матеріалу, лікарських засобів, консервованої крові і кровозамінників;

 • дотримання правил інфекційного контролю (дотримання нормативів по дезінфекції та стерилізації, асептики і антисептики);

 • забір крові з вени на біохімічне дослідження і відправка її в лабораторію;

 • забезпечення суворого обліку і зберігання лікарських засобів груп А і Б;

 • своєчасне заповнення медичних документів за спеціальними обліковими формами;

 • дотримання норм і правил медичної етики (зберігання медичної таємниці, дотримання субординаційних відносин, дохідливе і терпляче пояснення пацієнтам призначень лікаря);

 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • періодичне підвищення кваліфікації;

 • підготовка кабінету до прийому пацієнтів;

 • проведення дезінфекції поверхонь кабінету для процедур;

 • проведення кварцування і провітрювання кабінету за затвердженим адміністрацією лікувального закладу графіком.

При цьому варто врахувати, що структура посадової інструкції обов'язково повинна включати поряд з розділом «Функціональні обов'язки медсестри» ще й її права. До даної категорії відносяться:

- обгрунтоване пред'явлення вимог до адміністрації з питання створення умов роботи, що дозволяють якісно і своєчасно виконувати функціональні обов'язки медсестри;

- здійснення контролю над роботою молодшого медичного персоналу;

- внесення пропозицій керівництву відділення з питань поліпшення функціонування ЛПУ (в межах компетенції медсестри);

- прийняття участі в конференціях і зборах середнього медичного персоналу;

- оскарження дій керівництва відділення головному лікарю лікувального закладу.

Крім прав та обов'язків, посадова інструкція медсестри передбачає також певну відповідальність середнього медичного працівника, яку він несе на своєму робочому місці, за:

- техніку безпеки при здійсненні медичних процедур, дотримання норм антисептики, асептики;

- збереження медикаментів та обладнання кабінету;

- своєчасність і правильність заповнення документації процедурного кабінету.

Таким чином, знання структури і основнихпунктів своїх посадових обов'язків новоспеченої медсестрою процедурного кабінету дозволить, з одного боку, не допустити порушень її прав, а з іншого - визначити зону відповідальності на робочому місці.

 • оцінка: