ПОШУК

Лінійний керівник: визначення, управлінська діяльність, завдання і функції

У кожній організації є кадри управління. Вони включають в себе три категорії людей: виконавці, фахівці і керівники. Останні, в свою чергу, поділяються на:

 • Функціональних, які відповідають за конкретні підрозділи, що виконують певні функції в сфері управління.
 • Лінійних, в основі діяльності яких лежить принцип єдиноначальності. Вони несуть відповідальність за розвиток всієї компанії, або її окремої частини, наприклад, ділянки, цеху, об'єднання і так далі.

визначення

лінійний керівник

Лінійний керівник є главоювідокремленого підрозділу, господарського або виробничого. За допомогою довіреного йому апарату управління він займається координацією роботи підкоряються співробітників, прийняттям ключових рішень, пов'язаних з функціонуванням його відділу (бюро, цеху, фірми).

Керівнику належить одне з головнихположень в компанії. Чим вона більше і складніше, тим вищі вимоги будуть виставлятися до претендента по даній посаді. Людина, наділена певними управлінськими правами, обов'язками, а також нормами поведінки, завжди поводиться індивідуально, тому кожному важливо вміти контролювати підлеглих, приймати важливі рішення, а також делегувати повноваження по необхідності.

Основні обов'язки

начальник цеху

Управлінська діяльність лінійних керівників передбачає те, що вони повинні відповідати за ввірену їм ділянку. Для цього вони зобов'язані:

 • стежити за правильною і безперебійною роботою довіреної їм підрозділи;
 • виконувати виробничі завдання;
 • грамотно управляти персоналом;
 • поліпшувати роботу організації, оптимізувати її.

Якщо лінійний керівник ставиться до своїхобов'язків відповідально, вміє ефективно керувати співробітниками, а також виробничим процесом, то компанія має всі шанси придбати фінансовий добробут і успіх.

Завдання і функції

начальник дільниці

Лінійний керівник виконує ряд функцій і завдань:

 1. Контроль за дотриманням виробничих процесів; виявлення та усунення неполадок.
 2. Стеження за тим, щоб робочі дотримувалися трудового розпорядку і дисципліни, дотримувалися правил техніки безпеки і охорони праці.
 3. Проведення інструктажу для працівників; формування бригад, координація їх діяльності, контроль їх кваліфікації та професіоналізму.
 4. Здійснення заходів по правильному використанню наявного інструментарію та обладнання, дотримання вимог виробничої санітарії.
 5. Однією з головних обов'язків, яку виконує начальник ділянки, є прийняття закінчених робіт.
 6. Установка і роз'яснення робочим виробничих завдань, стеження за їх виконанням, резюмування результатів.
 7. Аналіз праці співробітників, їх заохочення, накладення стягнень, підвищення кваліфікації; проведення виховної роботи, згуртування колективу.
 8. Проведення заходів для підвищення продуктивності праці, зниження витрат, поліпшення умов професійної діяльності, поширення інноваційного досвіду і так далі.

Ефективність управлінської діяльності

посадовий статус руководіеля

Посадовий статус керівника впливає на йогоповедінку і послідовність дій в питаннях, що стосуються структур організації і розподілу повноважень. Він визначає соціальну і функціональну роль управлінця.

Чи ефективно справляється зі своєю діяльністю начальник ділянки, можна оцінити за допомогою деяких параметрів:

 • Оцінка кінцевих результатів функціонування організації, а також витрат на управлінський процес.
 • Рівень організації і змісту роботи керівника.
 • Раціональність структури компанії, її організаційно-технічного потенціалу.
 • Уміння мотивувати підлеглих, змусити їх докладати максимум зусиль для досягнення поставлених цілей.

керівник ділянки

Начальник цеху є лінійним керівникомсередньої ланки. Він повинен володіти вищою професійною, або середньою технічною освітою, а також стажем діяльності, який становить не менше трьох-п'яти років.

Ця посада передбачає виконання наступної діяльності:

 • керівництво цехом;
 • здійснення виробничих завдань;
 • вдосконалення використовуваних технологій;
 • планування та облік роботи;
 • створення безпечних умов праці;
 • заходи з обслуговування обладнання;
 • підбір кадрів;
 • мотивація персоналу;
 • створення сприятливої ​​атмосфери в колективі.

Начальник цеху повинен бути знайомий з технологієювиробництва, ключовими організаційними документами, методами ефективного планування та стимулювання робітників, основами управління та економіки, правилами охорони праці.

Управління людськими ресурсами

управлінська діяльність лінійних керівників

Пріоритетний напрямок діяльності лінійногокерівника - розвиток персоналу. Набагато доцільніше робити інвестиції не в виробничі потужності, а в поліпшення кадрів. Для цього необхідно навчати співробітників, впливаючи на обсяг навичок і знань; підвищувати їх кваліфікацію; відправляти людей на професійну переорієнтацію.

Лінійний керівник зобов'язаний:

 • підтримувати тих членів персоналу, які здатні до навчання;
 • впроваджувати передовий досвід;
 • розвивати кваліфіковані кадри;
 • знижувати плинність;
 • вселяти іншим керівникам важливість розвитку персоналу.

Таким чином, керівники лінійного типумають важливу роль у раціональному управлінню компаніями, або їх відокремленими підрозділами. Вони зобов'язані всіма силами підвищувати ефективність виробництва не тільки за рахунок застосування інноваційних технологій, а й розвитку персоналу. Хороший керівник вміє в оптимальні терміни домагатися поставлених цілей, мотивувати співробітників, планувати і вносити корективи, грамотно оцінити отримані результати.

 • оцінка: