ПОШУК

операційний важіль

На підприємствах питання регулювання динамікиприбутку в управлінні фінансовими ресурсами знаходяться на одному з перших місць. В результаті обсягу випущеної продукції і зміни структури собівартості, операційний важіль дає можливість оцінити всю економічну вигоду.

Поняття левериджу, або операційний важіль,пов'язане з будовою собівартості а, зокрема, з певним співвідношенням умовно-змінних і умовно-постійних витрат. Якщо розглядати структуру собівартості в цьому аспекті, можна досягти багато чого. По-перше, за рахунок певного скорочення витрат при прирості обсягу продажів, а саме фізичного, вирішувати таке завдання, як максимізація прибутку, набагато простіше. По-друге, розподіл всіх витрат на умовно-змінні і постійні дає можливість міркувати про окупність і дозволяє розраховувати, наскільки великий фінансовий запас міцності даного підприємства в разі будь-яких ускладнень на ринку або труднощів різної складності. І, нарешті, по-третє, це дозволяє порахувати вирішальний обсяг продажів, повністю покриває всі витрати, а також забезпечує роботу підприємства без збитків.

Операційний або виробничий важіль - цесвоєрідний процес, за допомогою якого керують пасивами і активами даного підприємствами. Леверидж спрямований на підвищення розміру прибутку, тобто, в той же час, операційний важіль - це якийсь фактор, сама незначна зміна якого обов'язково призведе до суттєвого, значної зміни в результативних показниках.

Виробничий важіль або операційний леверидж- це певний механізм, який заснований на оптимізації співвідношення змінних і постійних витрат, а також керуючий всієї прибутком підприємства. Знаючи всю роботу операційного важеля, можна з легкістю прогнозувати, яке буде зміна прибутку підприємства, якщо зміниться виручка, а до того ж абсолютно точно визначити точку, на якій підприємство буде завідувати беззбиткової діяльністю.

Операційний важіль - ще один із засобівуправлінського обліку, що використовується, як інструмент контролю прибутку, інструмент впливу політики угруповання витрат для відображення впливу змін в збільшенні обсягів продажів на прибуток. Саме завдяки йому, відбувається значний підйом обсягів продажів.

Три основні компоненти операційного важеля це: ціна, його змінні і постійні витрати. Всі вони в якійсь мірі пов'язані з обсягом продажів, змінюючи їх, можна надати на нього значний вплив.

Необхідна умова використання операційного важеля є застосування маржинального аналізу і чітке управління витратами.

При проведенні аналізу необхідно ясно і чітко уявляти такі аспекти:

- по-перше, зміна постійних витрат обов'язково змінює місце розташування точки беззбитковості підприємства, але в той же час, не змінює розмір так званого маржинального доходу;

- по-друге, будь-яка зміна змінних витрат всього на одну одиницю продукції змінює маржинальний дохід і положення точки беззбитковості;

- по-третє, паралельне зміна змінних і постійних витрат, та ще й в одному і тому ж напрямку, обов'язково викличе сильне зміна в положенні точки беззбитковості;

- по-четверте, зміна в ціні змінює місце знаходження точки беззбитковості і маржинальний дохід.

Виробничий важіль - це, в той же час, показник, що допомагає менеджерам вибирати найоптимальнішу стратегію, яку згодом використовують в управлінні прибутком підприємства і його витратами.

Варіювання ефекту виробничого важелязалежить від зміни питомої ваги витрат постійних. Адже чим нижче частка питомої ваги константних витрат в їх загальній сумі, тим вище ступінь зміни величини прибутку по відношенню до ритмам зміни конкретної виручки підприємства.

У певних випадках прояв механізму виробничого левериджу має ряд особливостей:

- прояв позитивного впливу виробничого важеля починається лише після подолання підприємством точки беззбитковості;

- ефект виробничого важеля знижується поступово в міру зростання обсягу продажів і повного видалення точки беззбитковості;

- існує і зворотна спрямованість механізму виробничого левериджу;

- між прибутком підприємства і виробничим левериджем є зворотна залежність;

- прояв ефекту виробничого левериджу можливо тільки в короткому періоді.

Розуміння структури і процесів функціонуваннямеханізму операційного важеля дає можливість цілеспрямовано керувати постійними і змінними витратами з метою збільшення рівня ефективності роботи певного підприємства. Це управління означає зміну значення сили левериджу при різних тенденціях кон'юнктури ринку, стадіях і етапах життєвого циклу даної фірми.

У разі несприятливої ​​кон'юнктури товарногоринку або ж на ранніх стадіях функціонування підприємства, його політика повинна бути максимально спрямована на зниження сили операційного важеля шляхом економії на постійних витратах.

Якщо кон'юктура нинішнього ринку сприятлива іпідходить за всіма параметрами, а наявність запасу міцності значно, то здійснення режиму економії константних витрат може бути істотно ослаблене. У такі періоди фірма здатна розширити обсяг своїх реальних інвестицій, здійснивши модернізацію основних виробничих фондів.

Слід зауважити, що постійні витратипіддаються швидкій зміні в меншій мірі, тому багато підприємств, які мають значну силу операційного важеля, втрачають гнучкість в управлінні витратами свого підприємства. Що стосується тільки змінних витрат, то основне правило або принцип управління цими витратами полягає в здійсненні їх постійної, безперервної економії, що гарантує збільшення обсягів продажів.

  • оцінка: