ПОШУК

Ринкова економіка

Ринкова економіка являє такий типекономічних відносин, при якому принципові економічні рішення приймаються децентралізованими методами. Функціонує така економіка через ринок як форму взаємин окремих господарюючих суб'єктів, самостійно і без допомоги інших приймають рішення.

В теорії уществует поняття досконалого ринку,яким вважається ринок, на якому встановлюється одна вартість на один продукт в певний час. Для цього необхідне дотримання кількох умов: регулярний і високий попит, велика кількість учасників госпдіяльності, мобільність головних чинників виробництва, вільний доступ учасників до інформації і вільна конкуренція серед продавців і покупців.

Ринкова економіка, як правило, не володієусіма названими рисами в один момент часу. Тому функціонує в реальності недосконалий ринок (чиста ринкова економіка), а конкурентний ринок. Для його нормальної роботи потрібна реалізація різних форм власності (кооперативної, акціонерної, державної, приватної і т.д.). Крім цього, для розвитку ринкових відносин потрібно створення розвиненої інфраструктури, яка включає такі компоненти як ринок факторів виробництва, ринок продуктів і послуг, грошовий ринок.

Ринкова економіка характеризуєтьсявзаємодією і взаємовпливом цих трьох ринків. При досягненні ними рівноваги, настає загальне макроекономічне рівновагу. Це можливо в тому випадку, якщо в результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг досягається рівноважний рівень продукції і цін, на ринку капіталів - відповідний рівень позичкового відсотка, на ринку факторів виробництва - стійка рівновага витрат і факторів виробництва.

Від реалізації всіх цих умов і залежитьринкова економіка сутність і функції. Ринок виконує кілька важливих функцій в економіці. Це регулююча (регулює виробництво, впливаючи на рівень попиту і пропозиції), стимулююча (стимулює впровадження наукових досягнень, зниження витрат, поліпшення якості робіт), інформаційна (надає об'єктивну інформацію про асортимент, кількість, якість товарів, послуг), посередницька (споживач може вибирати постачальників товарів), сануючих (очищає від економічно нежиттєздатних господарських одиниць) і соціальна (диференціює доходи своїх учасників).

Ринок об'єднує в єдину систему всіх учасниківгосподарських відносин - і виробників, і споживачів. Суб'єкти ринку в своїй поведінці мотивовані, як правило, лише окремим ентузіазмом. Тобто фактично вони не цікавляться тим, щоб економіка вдало працювала в цілому. Тому координацію окремо прийнятих рішень на ринку здійснює ринковий механізм, який пов'язує вирішення окремих господарюючих суб'єктів воєдино через конкуренцію і систему цін.

Ринкова економіка однієї з найбільш істотниххарактеристик має конкуренцію. Саме конкуренція здатна стримувати окремі приватні інтереси, направляючи їх на виробництво товарів, які дійсно є суспільно необхідними. Вона сприяє більш повному та ефективному використанню обмежених ресурсів, які спрямовуються лише в рентабельне виробництво. Конкуренція є основою контролю і регулювання в дії ринкового механізму.

Щоб ринок функціонував стабільно і без збоїв,необхідно, щоб головна ланцюжок економічних процесів (виробництво, подальший розподіл, обмін продукції, кінцеве споживання) були вироблені схеми поведінки людей в економіці, які називаються економічними системами. Сьогодні виділяється чотири основні типи економічних систем: ринок вільної конкуренції, традиційна економічна система, сучасна ринкова економіка і економіка адміністративно-командної системи.

  • оцінка: