ПОШУК

Рівні управління в організації

Що таке організація управління підприємством? Це загальне упорядкування фірми, що задає послідовність дій, а також кордону, в межах яких повинна здійснюватися діяльність. Соціально-економічне середовище підприємства - це об'єкт організації управління. У неї входять співробітники, предмети праці, фінанси, інформаційні ресурси.

Щоб організувати управління підприємством необхідно виконати ряд завдань:

  • поставити цілі;
  • створити спільність людей;
  • утворити організаційну структуру;
  • створити необхідні умови.

Розглянемо основні функції, які притаманні організації управління підприємством:

  • досягнення підприємством поставлених цілей;
  • зниження витрат фірми;
  • поділ праці, завдяки якому співробітники більш якісно виконують свої обов'язки.

Виділяють такі типи поділу праці, якгоризонтальні і вертикальні. У першому випадку на підприємстві створюються підрозділи, що виконують ряд спеціалізованих функцій. При вертикальному поділі формуються рівні управління. Керівники кожного з них повинні виділити проблеми, знайти шляхи і рішення, призначити відповідальних осіб, відвести час на виконання завдання.

Виділяють такі рівні управління з чітким розмежуванням функцій:

1. Нижній, або технічний. До нього відносяться менеджери, які вирішують конкретні питання щодо виконання поставлених цілей (випуск продукції, отримання прибутку і т.д.), а також безпосередньо працюють з виконавцями.

2. Середній, або управлінський рівень. Сюди входять менеджери, які контролюють кілька структурних підрозділів підприємства, а також керівники цільових проектів і програм, які обслуговують і допоміжних виробництв.

3. Вищий, або інституційний рівень управління. Це адміністрація підприємства, що займається вирішенням найважливіших стратегічних завдань на рівні всього підприємства (розвиток, вибір ринку збуту, управління фінансами та ін.).

Фахівці в сфері менеджменту А. Томпсон і А. Стрікленд розробили таку теорію управління організацій. Згідно їх підходу існують такі рівні стратегічного управління:

1. Корпоративна стратегія. Вона стосується загальних цілей підприємства і всього його простору. Такі рівні управління виконують функції прийняття найважливіших технічних, виробничих, господарських завдань. Ообично приймає рішення рада директорів. Сюди відносяться керуючі вищого складу.

2. Ділова стратегія. Зводиться до досягнення успіху в конкуренції на ринку окремого бізнесу. На цьому рівні вирішують наступні завдання: посилення конкурентоспроможності, реагування на зовнішні зміни, визначення стратегії поведінки основних структурних підрозділів. Органом, який приймає рішення на даному рівні, є рада директорів, також це можуть бути генеральні директори, керівники підрозділів.

3. Функціональна стратегія. Створює послідовність дій для досягнення поставленої мети в кожному напрямку діяльності підприємства. Дані рівні управління в організації забезпечують аналіз, перегляд, синтез пропозицій, внесених менеджерами на місцях, а також дії по досягненню цілей даного підрозділу і підтримки обраної стратегії. До таких рівнях ставляться керівники середньої ланки. Рішення приймаються главами підрозділів.

4. Операційна стратегія. Містить специфічні стратегії для окремих структурних одиниць підприємства, рівні управління, які включають керівників на місцях. Вирішуються проблеми, специфічні даному конкретному підрозділу. Рішення тут приймають керівники відділів, функціональних служб.

  • оцінка: