ПОШУК

Асортимент товарів. Який він буває?

Асортимент товарів - це набір товарів, якіоб'єднані в групи відповідно до певними ознаками. Всі вони піддаються докладної класифікації. Товар розподіляється за видами на асортиментні групи, потім йдуть підгрупи і позиції. Основними ознаками, за якими відбувається розподіл, є споживчий, сировинний та виробничий.

Класифікація товарів, що становлять асортимент

До групи виробничого асортименту входятьвироби, які виробляються і випускаються сільськогосподарськими, промисловими та іншими підприємствами. Такі підприємства випускають продукцію вузької спеціалізації, що дає їм можливість впроваджувати та вдосконалювати технології, що використовуються на виробництві. Тому, щоб врахувати вимоги торгівлі, потрібно виконати подсортировку. Вона може бути здійснена як на оптових базах, так і вже в торгує магазині.

До групи торгового асортименту входить продукція,призначена для реалізації в роздрібній мережі. Весь асортимент товарів в цій групі ділиться на продовольчу і непродовольчу підгрупу. Кожна з них, у свою чергу, класифікується в залежності від галузевої приналежності, а товари об'єднуються в групи за різними ознаками і критеріями.

Класифікація асортименту товарів складна посвоєю структурою і включає в себе безліч компонентів. Так, вироби підрозділяються в залежності від матеріалу виготовлення, споживчих товарів, основних властивостей, складності, частоти попиту і так далі. Асортимент вбирає в себе поняття групи, підгрупи, видів, різновидів, марки, типу і найменування.

Якщо класифікувати асортимент щодо широти охоплення, то виділяють наступні види:

- простий: невелика група товарів, яка може задовольнити потреби обмеженого числа покупців;

- складний: велика група, яка може включати в себе кілька груп, видів і різновидів товару, здатних задовольнити значний попит на них;

- груповий:об'єднані за загальними ознаками однорідні вироби, здатні задовольнити аналогічні споживчі потреби; складовими даного виду є марочний і видовий асортимент товарів;

- розгорнутий: кілька однорідних груп, що відрізняються за індивідуальними ознаками;

- супутній: допоміжна група;

- змішаний: товари різних груп, які відрізняються своєю різноманітністю.

Особливості процесу формування товарного асортименту

Призначення процесів управління, планування,формування та контролю над товарним асортиментом полягає в своєчасному пропозиції виробником певної продукції, яка б задовольняла конкретний купівельний попит. Це обумовлено тим, що на будь-якому ринку є конкурентна боротьба. Перемога в ній і робить функціонування підприємства успішним і прибутковим.

Перш ніж здійснити формування асортиментутоварів, необхідно розробити єдину асортиментну концепцію. Це передбачає побудову оптимальної структури продукції, яка буде, з одного боку, задовольняти попит покупців, з іншого боку, дозволить раціонально і без втрат використовувати ресурси підприємства, вигідно конкуруючи з іншими учасниками ринку.

Асортимент товарів характеризується такими параметрами, як:

- широта (вся продукція, представлена ​​на підприємстві);

- гармонійність (ступінь близькості виробів, що знаходяться в різних асортиментних групах, щодо їх використання, виробництва, розподілу і т. Д.);

- насиченість (кількість товару, який становить асортимент);

- глибина (варіації продукту в рамках однієї групи).

Процес планування передбачає оптимальневикористання наявних матеріалів та ресурсів, які перетворюються в ту продукцію, яка здатна принести прибуток підприємству, а також буде мати стійкий попит на споживчому ринку.

  • оцінка: