ПОШУК

Аналіз основних засобів підприємства та його застосування

Основними засобами вважаються матеріальні інематеріальні активи, які використовуються в процесі виробництва товарів і послуг, при цьому залишаючись у своїй первісній формі. До складу основних засобів підприємства входять різні будівлі і споруди, складські приміщення, дороги, пристрої, що передають різні види енергії, транспортні засоби, обладнання для виробництва товарів або послуг, інструменти, зелені насадження.

Аналіз основних засобів підприємства

Основними ознаками основних засобів є:

1. Об'єкт призначається для виробництва продукції або надання послуг.

2. Об'єкт бере участь у створенні товарів чи наданні послуг більше 12 місяців.

3. Об'єкт призначений не для перепродажу.

4. Об'єкт повинен приносити підприємству прибуток.

Основні засоби з точки зору управлінськогообліку діляться на виробничі і невиробничі. Аналіз основних засобів підприємства, як правило, застосовується до тих, які використовуються у виробництві продукції, тобто виробничим. До невиробничих належать ті, які не беруть участі в виробничому циклі виготовлення продукції, однак, покращують стан соціальної інфраструктури підприємства.

Аналіз руху основних засобів підприємства

З певною періодичністю, терміни якоївстановлюються керівництвом або власниками, проводиться аналіз основних засобів підприємства. Даний аналіз призначений для вищого керівництва компанії або підприємства, а також для керівників середньої ланки. Він допомагає зрозуміти, наскільки забезпечено діюче виробництво ресурсами для вироблення необхідних обсягів продукції, як довго використовуються основні засоби, в якій мірі вони задіяні у виробництві, і яка їх частина потребує заміни внаслідок технічного і морального зносу. Для того щоб з'ясувати, наскільки підприємство забезпечене основними фондами, використовується такий показник, як фондоозброєність. Показник фондовіддачі допомагає зрозуміти, наскільки велика віддача від використання основних засобів, що використовуються у виробництві.

Склад основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства починається звивчення показників наявності основних засобів, їх руху та вивчення структури засобів і її змін. Після того, як з'ясовано повна картина по наявності і структурі, приступають з наступного етапу аналізу. Аналіз руху основних засобів підприємства служить для з'ясування того, які основні засоби продовжують брати участь у виробничому циклі, які виведені з експлуатації, а які підлягають висновку. Також даний аналіз допомагає вирішити питання фінансового характеру про те, які фінансові витрати мають бути підприємству для придбання нових засобів або повного переобладнання з метою поліпшення якості продукції та технологічного циклу.

Всі ці показники розраховуються економічнимпідрозділом підприємства. Проведений співробітниками відділу аналіз основних засобів підприємства допомагає керівництву в прийнятті таких рішень, як необхідність заміни обладнання, розширення або скорочення обсягів виробництва, ефективність використання потужностей підприємства, рентабельність роботи підприємства в цілому і рентабельність продукції, збільшення або скорочення робочих місць, необхідність переобладнання виробничих потужностей, або повна їх заміна на нове обладнання для більш ефективної роботи підприємства.

  • оцінка: