ПОШУК

Технічний пристрій - це ... Визначення, види та класифікація

Технічний пристрій - це виріб, механізм,технічний комплекс, агрегат і т. д., створений людиною штучний спосіб для здійснення будь-яких видів діяльності. Розвиток обладнання і технологій робить можливим роботу в поле високотехнологічного і інтелектуального виробництва, дає поштовх до подальшого розвитку науки, техніки, розкриває горизонти можливостей.

Основні види пристроїв

Технічний пристрій - це засіб дляшвидкого і ефективного досягнення цілей виробничого, гуманітарного, медичного, побутового та інших процесів. На сьогоднішній день техніка застосовується повсюдно, вже майже неможливо знайти сферу людської діяльності, де не використовуються пристрої, значно спрощують всі процеси. Технічні пристрої не мають універсальної класифікації і діляться на основні типи за сферою застосування:

 • Промислові.
 • Побутові.
 • Обчислювальні.
 • Будівельно-монтажні.
 • Дорожні.
 • Медичні і т. Д.

Кожне технічний пристрій - це цілий спектрможливостей для сполученої сфери діяльності. Наприклад, інструменти та засоби вимірювання застосовуються як в промисловому секторі, так і в побуті. Окремий клас становлять пристрої, призначені для бойових дій, оборони, космосу.

технічний пристрій це

Історія

Слідуючи теорії Дарвіна, абстрактна мавпа,взяла в руки палицю, еволюціонувала до стану людини. Сьогодні ця теорія хоч і класична, але спірна. У цій історії цікаво те, що палиця стала першим технічним пристроєм, за допомогою якого були досягнуті цілі. З'явився первісна людина для ефективної полювання і оборони використовував винайдені засоби - бумеранги, списи, кам'яні сокири, шила і т. Д.

На зміну простим пристосуванням з каменю ідерева прийшли бронзові і залізні вироби. Еволюція ускладнювала людський інтелект, і стали з'являтися перші засоби пересування, агротехніка, гідротехнічні споруди і найпростіші механізми - колесо, блок, важіль і т. Д.

технічні характеристики пристрою

технічний прорив

Перша промислова революція відбулася в 18 століттіі принесла машини, пристрої, механізми, розвиток яких ми бачимо і зараз. Винахід парової машини дозволило поставити на потік масове виробництво і призвело до заходу кустарного способу виготовлення, істотно змінивши соціальне будова суспільства. Створений в 19 столітті двигун внутрішнього згоряння привів до створення та постійного вдосконалення всіх видів транспорту. З'явилася величезна кількість самохідних механізмів, які освоюють простір.

Були створені нові машини, істотно спрощуєпрокладку доріг, будівельні та гірничопрохідницькі роботи і так далі. Поява і використання електрики дало поштовх до нових видів технічних пристроїв - це не тільки освітлення, але і радіотехніка, радіоелектроніка, мрія про освоєння космосу перестала бути нереальною. Початок 20 століття ознаменовано впровадженням автоматизації виробничих процесів, з'явилася перша обчислювальна техніка, в космос був запущений перший штучний супутник.

На думку фахівців, наступний виток розвиткутехнічних пристроїв пов'язаний з нанотехнологіями та біотехнологіями, перспективні дослідження і перші досягнення в цих областях позначалися в кінці 20 століття.

пристрій технічне обслуговування і ремонт

показники

Технічний пристрій - це ряд якостей, характеристик, які укладаються в перелік властивостей, загальних для всіх типів техніки:

 • Продуктивність. Будь-який пристрій за одиницю часу виробляє продукцію (обробляє інформацію), транспортує, виготовляє і т. Д. Чим вище показник без шкоди якості, тим ефективніше пристрій.
 • Надійність. Визначається здатністю якісно і безвідмовно функціонувати протягом всього експлуатаційного терміну.
 • Довговічність. Включає два поняття - фізичний і моральний знос. Часто обладнання здатне виконувати задані функції, але економічно його експлуатація вже невигідна, оскільки не відповідає вимогам безпеки, енергетичним витратам і т. Д. Поява нових розробок тягне заміну на інноваційне технічний пристрій. Устаткування нового покоління часто вирішує більший спектр завдань.
 • Економічність. Співвідношення матеріальних витрат на обслуговування, забезпечення роботи пристроїв з кількістю виробленої продукції (транспортуванням, обробкою і т. Д.).

Поліпшення кожного показника - завданнятехнічного прогресу і носить назву «модернізація». За кілька останніх десятиліть набули актуальності показники екологічної безпеки, ергономічні характеристики, естетична складова пристроїв. Крім технічних і утилітарних якостей, розробники приділяють увагу зручності використання (зменшує травматизм) і приємному зовнішньому вигляду пристроїв, деякі виробники роблять упор виключно на ці напрямки вдосконалення. Багато параметри використовуваних технічних засобів регулюються стандартами на державному рівні.

експлуатація технічних пристроїв

документація

Технічний пристрій - це звід якостей,дозволяють використовувати його в будь-якій сфері. Виробництво і експлуатація визначаються правилами і технологічними вимогами, описаними в документації, якої забезпечується кожен пристрій.

Основні документи, що входять до комплектацію:

 • Паспорт вироби. У ньому вказуються технічні характеристики пристрою, виражені в розрахункових одиницях продуктивності, енергоспоживання і т. Д. Часто паспорт доповнюється відомостями про стан техніки, проведені ремонти, гарантійний термін обслуговування і т. Д.
 • Інструкція з експлуатації. У документі описується принцип роботи, сфера застосування, правила зберігання і експлуатації, способи утилізації та транспортування.
 • Інструкція по монтажу, запуску, регулювання, обкатці. Документ складається для промислових пристроїв з особливими умовами експлуатації.
 • Етикетка. Розміщується безпосередньо на виробі в разі, якщо необхідні дані для експлуатації та пуску вміщають не більше п'яти пунктів і немає сенсу складати паспорт.

Будь-яке технічний пристрій - це одиниця продукції, виготовлена ​​промисловим способом. Документація на неї повинна відповідати стандартам, прописаним в ЕСКД, ЕСПД або ЕСТД.

небезпечні технічні пристрої

Небезпечні технічні пристрої

Небезпечними типами пристроїв вважаються ті, впроцесі роботи яких може бути завдано шкоди здоров'ю (життю) людини при недотриманні техніки безпеки або ті, які експлуатуються в небезпечному середовищі.

Основні види:

 • Пристрої і обладнання, що працюють під високим тиском (понад 0,07 МПа) або при високій температурі (понад 115 ° С).
 • Споруди, призначені для підйому великих вантажів (крани-маніпулятори, підвісні дороги, платформи, ескалатори і т. Д.).
 • Пристрої і обладнання систем газоспоживання (котли, газові побутові плити і т. Д.).
 • Технічні пристрої й устаткування для зварних робіт в умовах небезпечних виробництв.
 • Електричне обладнання з вибухозахистом (1,2 групи), рудничное електрообладнання.
 • Пристрої, обладнання, механізми нафтогазового промислового комплексу (бурові установки, стовбурові підйомники, експлуатаційне обладнання та т. Д.).
 • Гірничо-рудні пристрої, збагачувальнеобладнання для всіх видів розробки і видобутку копалин мінералів (шахтне обладнання, гірничопрохідницьких техніка, пристрої для вибухових робіт, геологоразведческая техніка і т. д.).
 • Устаткування для трубопроводів магістрального типу.
 • Обладнання хімічних підприємств усіх напрямків (працює у вибухонебезпечному середовищі, що застосовує вакуумні, криогенні, розмельні установки і т. Д.).
 • Устаткування і техпристроїв металургійних підприємств всіх типів.
 • Електрообладнання пічне (дугові, індукційні, плавильні, нагрівальні та інші печі).
 • Трубопроводи і їх вузли, арматура небезпечних виробництв.
 • Прилади для забезпечення контролю роботи машин і механізмів та ін.

У спеціальній документації регулюється технікабезпеки використання різного роду пристроїв, знання і дотримання правил гарантує збереження життя і здоров'я кожного працівника, а часто і всьому підприємству. Не дарма кажуть, що кожен пункт техніки безпеки написаний кров'ю.

технічний пристрій обладнання

експлуатація

Для кожного виду діяльності існує іпостійно модернізується техніка. Експлуатація технічних пристроїв регламентована правилами, прописаними в керівництві до використання. На кожному підприємстві існує служба, в завдання якої входить контроль виконання правил техніки безпеки та експлуатації всіх машин, механізмів, пристроїв.

Відповідно до міжнародних норм роботу кожногомеханізму можна перевірити за допомогою вимірювальних приладів. Це дає можливість контролювати роботу, усувати несправності, проводити налаштування обладнання та зупиняти роботу в разі знаходження поломок або погроз аварій.

технічний пристрій це

Ремонт, обслуговування і профілактика

Після налагодження і запуску обладнання настаєчас експлуатації, протягом цього періоду відбувається поступове зношування вузлів, механізмів і т. д. Після певного в паспорті терміну використання вимагає профілактики пристрій технічне. Обслуговування та ремонт входять в компетенцію служби підприємства, де працює обладнання, або в спеціальних пунктах, якщо мова йде про побутову техніку. Всі звикли, що автомобіль потребує періодичного ТО, така ж практика існує для будь-якого механізму.

Профілактичні заходи допомагають продовжити термін експлуатації пристроїв і їх ефективну роботу. Основні дії обслуговування обладнання мають загальний алгоритм:

 • Перевірка загального стану вузлів, приладів, функціонального стану пристрою візуально і за допомогою технічних вимірювальних засобів.
 • Перевірка ступеня пошкоджень, зношеності частин обладнання і заміна на нові при необхідності.
 • Тестування і налагодження роботи пристрою після ремонту і профілактики, запуск роботи.
 • Якщо пристрій морально, технічно застаріло, його міняють на апарат з розширеними можливостями.
 • Після закінчення терміну експлуатації технічний пристрій має бути демонтовано та утилізовано згідно із затвердженими нормами.
 • </ Ul </ p>
 • оцінка: