ПОШУК

Підприємство - прибуток - рентабельність

Організація бізнесу в умовах ринкової економікиспрямована на отримання прибутку, яка і служить головним показником, що відповідає за ефективність роботи підприємства. Фактично, мова йде про рентабельність, що представляє собою співвідношення між прибутком і витраченими витратами в розрахунку на одиницю продукції. Рентабельність може бути розрахована для різних областей бізнесу, наприклад, рентабельність персоналу, яка вказує на ефективність роботи співробітника в співвідношенні з витраченими на нього ресурсами у вигляді спецодягу, соц.пакет, організації робочого місця та іншого.

Прибутковість і рентабельність взаємопов'язані,оскільки друга може служити як засобом для підвищення першої, так і вказувати на проблеми компанії. Крім того, прибуток дає можливість проводити різні заохочувальні заходи, розвивати бізнес і т.д.

Рентабельність в умовах роздрібної торгівлі, їїзагальна величина, визначається співвідношенням суми прибутку до товарообігу за певний проміжок часу. Але в цьому випадку враховується прибуток, одержуваний виключно від продажу товарів, без урахування інших витрат, тобто мова йде про рівні рентабельності продажів. Європейські економісти для більш точної її оцінки використовують річне відношення прибутку.

У світовій практиці рентабельність - ціла системапоказників, що дозволяють дати характеристику фінансової і господарської роботи підприємства. У цій системі числителем буде балансовий і чистий прибуток, або ж прибуток від реалізації товарів.

Прибутковість і рентабельність грають важливу рольпри аналізі рентабельності продажів, де проводиться оцінка рентабельності для окремих товарів або ряду товарів. Це необхідно для більш точного з'ясування ефективності роботи окремої області підприємства та визначення рентабельності на таких підставах. В ході аналізу виявляються товар, мають низьку, високу і збиткову конкурентоспроможність кожного з товарів, що дозволяє в результаті вживати заходів, щоб підвищити рентабельність і збільшити виробництво високо конкурентного товару.

Ефективність роботи бізнесу не може бутивизначена то тому, яка була рентабельність угоди, по її ідеї або ступеня прибутковості. Для цих цілей використовують такий показник як рівень рентабельності. У цьому випадку рентабельність являє собою сукупність двох понять:
- рентабельність як якісно-колічесвтенний показник,
- рентабельність - економічна категорія.

Величина рівня рентабельності важлива не тількидля керівництва, а й для працівників. Для них це показник стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Саме тому доцільно проводити виплати додаткових премій та нагороджень для працівників підприємства. Це в свою чергу стимулює позитивну мотивацію для подальшої роботи.

Не менш важливий показник і для керівництва,особливо акціонерного. В даному випадку це рентабельність угоди (тобто грошей, внесених на розвиток підприємства від одного власника) для кожного акціонера або власника, оскільки для них коефіцієнт є гарантом правильності вкладення фінансових коштів. Рентабельність угоди має на увазі не тільки отримання хороших дивідендів, що вигідно для власників, але і для керівництва, яке бажає узгодити введення нових фінансових витрат на закупівлю обладнання, створення нових робочих місць та інше.

Однією з дуже важливих областей роботи підприємстває визначення рентабельності персоналу. Згідно зі статистичними підрахунками, лише 20% працівників приносять основний прибуток, всі інші учасники процесу, хоч і виконують свої функції, але є менш важливими. Саме від цього периферійного ланки потрібно позбавлятися в умовах кризи. У загальному випадку рентабельність персоналу повинна включати в себе оцінку ефективності роботи співробітника у ставленні до витрат на його утримання.

Підводячи підсумок, можна з упевненістю сказати, що рентабельність - виключно важливий показник, який відповідає за ефективність окремих елементів бізнесу.

  • оцінка: