ПОШУК

Принципи управління підприємством і фінансами.

На сьогоднішній день для того, щоб успішно керувати фірмою, необхідно освоїти принципи управління підприємством і принципи управління фінансами.
Для початку розглянемо основні принципи управління підприємством.
Умілий керівник, здатний привести фірму допроцвітанню повинен вміти підібрати правильний персонал, сформулювати перед ним чіткі, ясні і конкретні завдання і зуміти не тільки проконтролювати їх виконання, а й стимулювати бажання працівників виконати все якнайкраще.

Спробуємо чітко сформулювати принципиуправління. До первинних (їх ще називають основні) управлінських функцій відносять планування діяльності підприємства, її вмілу організацію, мотивацію персоналу і контроль над виконанням завдань. Всі ці функції об'єднані між собою нерозривними зв'язками. Після реалізації самої останньої доводиться повертатися до першої, що вказує на циклічність управління.

Розглянемо принципи управління докладніше, акцентуючи увагу на головному.
Планування. Цей принцип передбачає чітке уявлення і визначення цілей організації. Після точного формулювання цілей необхідно скласти і план їх досягнення, визначити необхідну кількість ресурсів, які будуть потрібні для досягнення кінцевого (планованого) результату. За допомогою планування керівництво може встановити і визначити напрямок, в якому будуть працювати всі члени організації і об'єднати їх спільною метою.

Вміле і чітке планування не в силахгарантувати остаточний успіх. Спочатку потрібно втілити намічений план у життя, а потім вже чекати задуманих результатів. Тому, наступним принципом управління є організація, яка встановлює і розмежовує порядок необхідних для виконання персоналом дій. Підходів до організації існує безліч. Правильно підібравши один з них, можна досягти приголомшливих результатів.
Закликати співробітників до виконання поставленогозавдання часто є зовсім нелегким завданням, проте, уміло скориставшись принципом мотивації можна домогтися воістину чудових результатів. Чим більше зацікавлений персонал в виконанні завдання, тим ефективніше буде діяльність підприємства.

І нарешті, останній принцип в управлінні -контроль над виконанням поставлених завдань, а точніше над якістю виконання. Контроль являє собою процес, який забезпечує досягнення організацією поставлених під час етапу планування цілей. Розсудливий керівник буде контролювати не тільки кінцевий результат діяльності співробітників, але і кожен етап виконання завдання. Контроль дозволяє на ранніх етапах з'ясовувати недоліки компанії і негайно усувати іх.Прінціпи управління, зазначені вище дуже важливі. Чітке дотримання ним дозволить підприємству досягти вагомих успіхів у своїй діяльності.

Принципи управління фінансами не менш важливі для підприємства і також потребують неухильному дотриманні.
Управління фінансами означає контрольфінансово-господарської діяльності фірми. Воно включає в себе чотири основні пункти. Розробка, планування та втілення в реальність успішної фінансової політики фірми - перший етап. За ним слідує документальне забезпечення діяльності (тобто звіт по кожній дії, пов'язаного з фінансами). Далі йде етап оцінки діяльності і підготовка інвестицій. Завершує управління фінансами організація структури діяльності підприємства, побічно або безпосередньо пов'язаної з грошима.

Знання чіткої послідовності і алгоритмустворення необхідних структур для успішної діяльності підприємства дозволить будь-якому керівникові докладати конкретні зусилля з максимальною віддачею і працювати ефективно, не витрачаючи часу на другорядні цілі.

  • оцінка: