ПОШУК

Максимізація прибутку в умовах ринку

Кожне підприємство прагне до максимізаціїприбутку. Вона являє собою різницю між усім сукупним доходом і витратами. Хоча основною метою комерційної фірми і є максимізація прибутку, виникають періоди, коли підприємство працює зі збитками.

Чистий дохід є одним з основних оціночних показників діяльності організації. Прибуток виконує наступні функції:

- показує фінансові результати діяльності фірми, в тому числі її грошові накопичення;

- є основним джерелом, з якого відбувається оплата витрат на соціальний розвиток і виробництво;

- з цієї суми нараховується податок, який фірма платить в державну казну.

У зв'язку зі стрімким розвитком ринковихвідносин стає більш різноманітним саме поняття прибутку. У радянські часи воно зводилося до того, що просто з доходів вичитали витрати. Це відповідає визначенню поняття в лексиконі бухгалтерів. Зараз його розглядають з економічної сторони. Завдяки цьому крім визначення «доходи і витрати» з'явилися такі: «загальний дохід», «середній дохід», «граничний дохід», «нульова економічна прибуток», «нормальний прибуток», «максимізація прибутку».

Розглянемо докладніше останнє поняття. Максимізація прибутку відбувається при правильному використанні зовнішніх і внутрішніх факторів. Основною вимогою є те, що дохід, отриманий від кожної одиниці продукції, повинен бути високим. У той же час кількість браку необхідно звести до мінімуму. Тобто фірма намагається зробити максимально великий різниця між доходом і витратами. Якщо компанія збільшує кількість виробленої продукції, то одночасно відбувається зростання витрат і доходу. При цьому фінансистам підприємства необхідно стежити за тим, щоб прибуток перевищувала граничні витрати. Поки це відбувається, фірма може і далі підвищувати обсяги виробництва. Але з настанням моменту, коли витрати стають більше доходу, виробництво слід припинити, так як підприємство починає працювати в збиток. Тобто прибуток досягає свого піку, коли витрати стають рівні продажу.

Розглянемо ситуації, які зазвичай відбуваються в фірмі, а також спостерігається максимізація прибутку в умовах монополії:

1. Компанія працює ефективно, якщо вона виробляє продукцію таким обсягом, при якому витрати значно нижче сукупного доходу.

2. Фірма отримує високий прибуток тоді, коли різниця між сукупними доходами і витратами найбільша. Максимізація прибутку підприємства - головна мета при цих умовах.

3. Коли сукупні витрати перевищують сукупний дохід, компанія зазнає збитків. Але слід враховувати, що навіть в цій ситуації фірма може продовжувати виробництво, так як в цьому випадку втрати менше, ніж ті, що виникнуть при повному призупинення діяльності. У разі якщо компанія покриває змінні витрати, а також частина постійних, то їй необхідно продовжувати виготовляти продукцію. Обсяг виробництва, при якому сукупні витрати лише трохи перевищують сукупний дохід, означає, що фірма отримує мінімальні збитки.

4. Якщо фірма при виробництві продукції отримує рівні суми витрат і прибутку, то вона працює з нульовою рентабельністю. Тобто компанія не отримує доходу, але і не несе збитків.

5. Організація може призупинити виробництво, якщо при певному обсязі збитки, які вона несе, будуть дорівнювати постійним витратам.

У разі, коли витрати значно перевищуютьзмінні і постійні витрати, фірмі необхідно закритися, хоча б на час. Проаналізувати ситуацію і визначити найбільш вигідний для компанії обсяг випуску виробів.</ P>
  • оцінка: