ПОШУК

Що рентабельність продажів показує фінансовому керівникові?

Просто зробити продукцію не достатньо дляотримання прибутку. Очевидно, що її необхідно продати. Процес продажу (реалізації) може виявитися чи не складніше, ніж виробництво продукції, але важливість його складно переоцінити. Очевидно, що ефективність процесу реалізації вимагає пильної уваги. Як і багато інших аспектів функціонування підприємства, збутова діяльність може бути оцінена за допомогою показника рентабельності. У цьому випадку має сенс показник, який називається рентабельність продажів.

Показує даний коефіцієнт то, яку частку ввиручці займає прибуток. При наявності інформації розрахунок показника можна проводити як по підприємству в цілому, так і по окремих продуктах. Загальна рентабельність продажів дорівнює, виходячи з вищесказаного, відношенню прибутку до суми отриманої виручки. Показник виручки визначається завжди однаково, з ним проблем не виникає практично ніколи. А ось з показником прибутку все набагато складніше, тому що він може визначатися величезним числом способів, враховуючи одні фактори і не враховуючи інші. Зупинимося на цьому моменті докладніше.

Багато показників рентабельності розраховуютьсяна основі чистого прибутку. В даному випадку можна піти тим же шляхом і використовувати саме цю величину. Розрахована таким чином рентабельність продажів, показує частку прибутку з урахуванням впливу найбільшого числа факторів. До них можна віднести цінову політику, політику управління витратами, особливості оподаткування, плату за позиковий капітал і деякі інші. Проблема даного розрахунку полягає в тому, що чистий прибуток залежить від чинників, які не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, тобто від інших доходів і витрат. Крім того, облік податків і плати за позиковий капітал не дозволяє порівнювати розрахований показник з рівнями інших фірм в тому випадку, якщо вони обкладаються податками іншим чином або мають іншу структуру капіталу.

Врахувати вищесказане можна шляхом використанняприбутку до оподаткування або показника прибутку від продажів. При розрахунку на основі прибутку до оподаткування рентабельність продажів показує ефективність виробництва і реалізації під впливом всіх факторів крім оподаткування і дозволяє порівнювати організації з різних податкових статусом. Однак в даному випадку прибуток все одно відчуває вплив іншої діяльності фірми, що дещо спотворює інформацію саме про основному виробництві. При істотних показниках по іншої діяльності доцільно здійснювати розрахунок по прибутку від продажів. Без урахування оподаткування та іншої діяльності рентабельність продажів показує ефективність діяльності лише з урахуванням цінової політики і політики витрат. За допомогою розрахованого даними чином коефіцієнта найпростіше порівнювати між собою різні підприємства, так як враховуються тільки найбільш істотні фактори.

Як ви могли вже зрозуміти, одним з найбільш частовикористовуваних методів аналізу є порівняння показників одного підприємства з аналогічними коефіцієнтами, певними для інших фірм. Крім подібних порівнянь можуть використовуватися і порівняння з середньогалузевими значеннями. Однак найчастіше використовують горизонтальний аналіз, що складається в порівнянні між собою показників одного підприємства за декілька періодів. Визначаються зміни показників і виявляються тенденції, які дозволяють судити про ефективність тих чи інших прийнятих управлінських рішень.

Варто відзначити, що практично всі показникирентабельності знаходяться в тісних взаємозв'язках і впливають один на одного. Так, рентабельність продажів особливо сильно впливає на ефективність використання (рентабельність) власного капіталу, а також активів. Оцінити рівень даного впливу можна за допомогою особливого виду дослідження, яке називається факторний аналіз.

  • оцінка: