ПОШУК

Проектна діяльність в дитячому садку - новий напрямок виховання дітей.

На сучасному етапі розвитку суспільства, колидержава стала розуміти, що загальне процвітання країни залежить від особистісного потенціалу кожного індивідуального людини, методи виховання дітей на вже на дошкільному етапі зазнають значних змін. Перш за все, йде в минуле авторитарно-командний стиль наставництва, що показав свою крайню неефективність і навіть шкідливість, так як значно обмежує свободу мислення і творчий потенціал дитини, заважаючи його самовизначення і самореалізації в подальшому. Але не можна просто «відкинути все старе», не пропонуючи нічого натомість. Тому провідними педагогами і психологами і був розроблений абсолютно новий метод взаємодії з підростаючим поколінням, що отримав назву проектна діяльність в дитячому садку.

Унікальність і цінність такого підходуполягає в тому, що проектна діяльність в дитячому садку мотивує дитину самому шукати відповіді на питання, що цікавлять його питання, отримуючи в процесі пошуку нових знань і вміння по навичкам спілкування, соціальної адаптації, підготовці до шкільної програми. Дорослі, які виступають в ролі позитивних лідерів, лише вміло надають відповідні напрями діяльності за допомогою планування в дитячому саду. До групи «дорослих лідерів» входять не тільки власне працівники дитячих дошкільних установ, а й самі батьки, якими проектна діяльність в дитячому садку відводить важливу роль. Таким чином, згладжується бар'єр між вихованням в дитячому саду і домашнім вихованням. Пізнавальний процес зростання багажу знань і особистості дитини в цьому випадку тече безперервно, як би сам собою і стає звичним способом життя дитини.

У той же час, разом з абсолютно необхідноюосвітньої складової, проектна діяльність в дитячому садку орієнтована і на індивідуальні психофізіологічні особливості кожної дитини, повазі до нього як до самостійної особистості, обліку його інтересів і здібностей. Саме завдяки цим особливостям, що становить, по суті, гуманістичний підхід до виховання дітей, що став вже стандартом у багатьох розвинених країнах, проектна діяльність в дитячому садку з одного боку, формує дітей як самодостатні і гармонійні особистості, здатні до самостійного мислення і самовдосконалення, а з іншого боку - максимально повно зберігає повноцінне дитинство, яке, як відомо, буває тільки один раз.

Планування в дитячому саду здійснюєтьсяколективно під керівництвом завідувача і, по ідеї, повинно переслідувати єдину мету: вироблення та затвердження певного плану на тижневий, місячний, квартальний і т.д. термін, протягом якого буде здійснюватися проектна діяльність в дитячому садку певного типу. Відповідно, після закінчення зазначеного терміну обов'язково повинні підбиватимуться підсумки діяльності з внесенням корекційних дій, якщо це необхідно.

Типи проектів, за якими здійснюєтьсядіяльність дошкільних установ, можуть мати численні варіанти, що дають значну свободу вибору і можуть поділятися за характером домінуючого методу (дослідний, інформаційний, ігровий, практико-орієнтований і ін), за роллю, яка визначає участь самої дитини в програмі (виконавця, замовника, експерта, повного учасника від розробки до підбиття підсумків), по комунікативним завданням (всередині своєї групи, з залученням інших груп, в тому числі іншого віку, членів сім'ї, сторонніх громадських організаці ий), за чисельністю (від індивідуального до фронтального із залученням інших ДОУ), за термінами (коротко - середньо- і довгострокові).

У планування обов'язково повинна бути включена іпрезентація дитячого садка, яка покликана в наочній і доступній формі показати батькам та іншим зацікавленим особам всі напрямки, в яких буде здійснюватися проектна діяльність в дитячому садку, а також всі її переваги.

  • оцінка: