ПОШУК

Державні кредити: їх види і значення для розвитку національної економіки

Державні кредити представлені структуроювзаємопов'язаних елементів і видів. Так, в залежності від статусу позичальників можна виділити наступні види кредитів: централізовані і децентралізовані.

державні кредити
Перша різновид представленадержавними цінними паперами, що випускаються урядом через Міністерство фінансів. Державні кредити другого типу грунтуються на випуск цінних паперів місцевими органами і є основним структурним елементом у фінансовій системі регіонального самоврядування. За допомогою даних засобів з'являється можливість у органів місцевого самоврядування здійснювати заходи щодо розвитку конкретного регіону. Саме тому децентралізований державний кредит 2013 року має всі передумови для використання його в якості основного фінансового інструменту, за допомогою якого може здійснюватися розвиток народного господарства.

значення державного кредиту
В обов'язки емітента облігацій позик місцевогозначення входить оголошення всієї необхідної інформації про фінансовий і економічний стан. Використання даної інформації дає можливість потенційним інвесторам прийняти рішення про придбання таких цінних паперів. Значення державного кредиту пояснюється ефективністю його використання. При цьому основним суб'єктивним фактором прийнято вважати рівень кваліфікації персоналу, що відповідає за організацію розміщення даних облігацій.

Залежно від об'єкта розміщення розрізняютьтакі державні кредити: внутрішні і зовнішні позики. До першого типу позикових коштів відносять розміщені на території держави в національній валюті. Визначення зовнішніх позик передбачає розміщення їх в іноземній валюті за кордоном. При цьому необхідно зазначити, що у нерезидентів також існує можливість придбати внутрішні державні кредити.

державний кредит 2013
Держава має право оформляти позики в кредитних установах міжнародного рівня, а також іноземних банках.

Залежно від терміну погашення борговихзобов'язань державою можуть бути виділені короткострокові, середньострокові і довгострокові позики. Так, короткостроковий кредит передбачає його оформлення на строк до одного року, середньостроковий - до п'яти років, а довгостроковий - від п'яти років.

Існує ще одна класифікація державних кредитів, виходячи з видів їх прибутковості:

- процентні, які передбачають отримання їх власниками доходів у формі деяких дивідендів;

- дисконтні - реалізація цінних паперів державного значення здійснюється за цінами, нижчими від їх номінальної вартості;

- виграшні - реалізація даних цінних паперівпроводиться без фіксування відсотків, а їх власники отримають дохід тільки при включенні конкретного номера облігації у тираж погашення, що передбачає виграш.

Спеціальне місце в системі кредитування іфінансування відведено державними лотереями (проведення розіграшу грошових сум або майна з використанням придбаних за певну плату квитків).

  • оцінка: