ПОШУК

Основні біржові індекси

Біржові індекси - це інструменти, що дають уявлення про поточний стан на фондових ринках, іншими словами, вони показують напрямок руху ринку. Часто їх також називають фондовими.

Біржові індекси розраховуються на основіпевної кількості цінних паперів. Число акцій, які впливають на розрахунок певного біржового індексу, зазвичай вказується в кінці його назви, наприклад DAX 30, CAC 40, NASDAQ 100 і S & P 500. Таким чином, зміна величини біржового індексу відображає динаміку цін сотень або десятків акцій. А різні біржові індекси одного і того ж фондового ринку дозволяють оцінити його з різних сторін.

Ключові біржові індекси і їх характеристика

У наш час в обігу перебуває понад дватисяч різних фондових індексів. Але серед них варто виділити декілька найпопулярніших - це індикатори FTSE 100, S & P's 500, RTS, NASDAQ, Nikkei, DAX, Dow Jones, ММВБ.

FTSE 100

Цей індекс характеризує стан фондовогоринку Великобританії. FTSE 100 є одним з дуже важливих індикаторів Європи. Він будується на базі 100 ліквідних акцій, які містяться в котирувальному списку Лондонської біржі LSE. Розраховується з 1984 р

Standard & Poor's 500

За особливу показовість цей індикатор частоназивають барометром економіки США. Як говорить назва, визначенням цього біржового показника традиційно займається рейтингове агентство Штатів Standard & Poor "s. Він враховує зміну ринкової вартості паперів 500 корпорацій США, які котируються на двох найважливіших американських фондових біржах - NYSE і NASDAQ.

RTS

RTS (PTC, Російська Торгова Система)являє собою створену в 1995 році фондову біржу, з метою заснування централізованого ринку всіх російських цінних паперів на базі діючих на той момент регіональних фондових ринків.

Ряд фондових індексів PTC (RTC) включає в себе біржові індекси S & P / RUX-OIL, S & P / RUX, RTSI, Rux-Cbonds і RTST і призначений для оцінки капіталізації великих компаній РФ.

NASDAQ

Найбільш популярними в сімействі фондовихіндикаторів NASDAQ є біржові індикатори NASDAQ 100 разом з NASDAQ Composite. Біржа NASDAQ, яка разом з AMEX і NYSE відноситься до головних фондових бірж США, з'явилася на початку 1971 року й спрямована на торгівлю цінними паперами фірм, що спеціалізуються на високих технологіях.

Nikkei

Ряд біржових індексів японської фондової біржі вТокіо отримав свою назву через газети, яка ось уже як кілька десятків років публікує ці основні індекси Японії: індикатор Nikkei 500, показник Nikkei 300, показник Nikkei All Stock Index.

Найпопулярніший в цьому сімействі - біржовий індикатор Nikkei 225, що складає середньозважену вартість цінних паперів 225 фірм, які представлені в першій секції фондової біржі в Токіо.

DAX

Це основний біржовий індикатор Німеччини.Індекс, що з'явився в 1988 році, враховує вартість 30 німецьких фірм, які є лідерами різних галузей економіки: Deutsche Bank, Lufthansa, Commerzbank, Bayer AG, Allianz, Siemens, Deutsche Telekom, BASF та інші.

Dow Jones (DJIA)

Напевно, немає людини в світі, не чула процьому індексі. Вперше показник Доу-Джонса використовували понад століття тому. Кількість компаній, акції яких приймалися в розрахунок величини даного біржового показника, з плином часу кілька разів змінювалася. Спочатку, в 1896 році, їх було 13, в 1916 році - 25, а з 1928 року і до теперішнього часу індекс Доу-Джонса незмінно базується на ціні акцій 30 компаній. По суті, він дорівнює середній арифметичній вартості цінних паперів цих найбільших американських корпорацій.

Крім основного, розраховують також значенняфондових індексів Доу-Джонса для певних секторів економіки: транспортний показник DJ (за вартістю паперів 20-ти галузевих гігантів), комунальний індикатор DJ (за вартістю паперів 15-ти компаній), а також композитний індекс, що базується на вартості 65-ти акцій, і ряд інших фондових індексів.

ММВБ

Являє собою зведений індекс однойменноїмосковської біржі, для розрахунку якого враховується ціна найбільш ліквідних паперів російських компаній. Первісне значення цього індикатора було розраховане на кінець 1997 року і прийнято за 100. Для визначення враховується ціна десяти найбільш ліквідних акцій.

  • оцінка: