ПОШУК

Матеріальні цінності: класифікація та облік

Для роботи підприємству крім обладнання та приміщення необхідні певні матеріальні цінності.

До цієї групи відносять основні і допоміжні матеріали і сировина, відходи поворотні, покупні напівфабрикати, запчастини, паливо, тарні матеріали і тару.

Сировина і основні матеріали - це службовці длявиготовлення продукції матеріальні цінності. До сировини відносять продукцію добувної галузі (реалізація худоби, корисні копалини, продукти тваринництва, зерно та ін.) До матеріалів же - продукцію обробних підприємств (пластик, борошно, тканина та ін.)

Допоміжними називають матеріальні цінності,використовуються для впливу, обробки сировини і основних матеріалів. Вони дозволяють додати продукції певні споживчі властивості (смакові добавки, харчові барвники). Крім цього, допоміжні матеріали використовують для догляду та обслуговування знарядь праці (мастильні компоненти).

До покупних напівфабрикатів відносять матеріали ісировину, які пройшли вже певну обробку, але ще не є готовими виробами. Їх купують у сторонніх підприємств, і вони грають ідентичну роль, як і сировину з основними матеріалами.

Зворотніми відходами виробництва виступаютьзалишки матеріалів і сировини, які утворилися під час створення готової продукції і втратили частково або повністю споживчі властивості матеріалів і сировини (стружка, тирса і т.д.)

Паливо може бути технологічним, руховим і господарським. Воно використовується відповідно для технологічних цілей, як пальне і для опалення.

Тарні матеріали і тара - матеріальні цінності, які застосовуються для транспортування, упаковки, зберігання продукції і матеріалів (коробки, бочки, ящики, мішки).

Запчастини застосовують для заміни механізмів і деталей машин.

Зазначені матеріальні цінності підлягаютьаналітичного і синтетичному обліку. Для успішного виконання цих завдань повинна бути встановлена ​​чітка система документообігу і самої документації, присутні номенклатура - цінник, в установленому порядку проводитися інвентаризація і контрольна вибіркова перевірка залишків матеріальних цінностей.

Кожна група має свій підрозділ на сорти,види, типорозміри, марки. Щоб організувати правильний облік матеріальних цінностей, на підприємстві розробляється номенклатура - цінник. Це упорядкований перелік найменувань напівфабрикатів, матеріалів, запчастин, палива та інших цінностей, які застосовуються на фірмі. Даний документ повинен включати відомості про кожний матеріал, його правильне технічне найменування (за ГОСТом), повну характеристику (сорт, марка, одиниця виміру, розмір), а також номенклатурний номер, який є умовним позначенням, по суті заміняє перераховані ознаки.

У разі, коли номенклатура містить обліковуціну матеріалу, її називають номенклатурою-цінником. Надалі, здійснюючи виписку документів по руху, в них вказується назва матеріалу разом з номенклатурним номером. Це допоможе уникнути помилок, виконуючи записи в бухгалтерському і складському обліку матеріалів.

З огляду на матеріальні і духовні цінності, необхідно дотримуватися основні вимоги:

Рух матеріалів і наявність запасів (переміщення, витрата, прихід) повинно відображатися повністю, бути безперервним і суцільним.

Всі операції, вироблені з руху запасів, оформляються в облікових первинних документах.

Облік матеріальних цінностей повинен виконуватися оперативно і достовірно, відображати їх кількість і оцінку запасів.

У вимоги також входить відповідність виробленого синтетичного обліку з аналітичними даними за залишками і оборотами на початок кожного місяця.

Дані оперативного та складського обліку по руху запасів в структурних підрозділах підприємства повинні відповідати цифрам бухгалтерського обліку.

  • оцінка: