ПОШУК

Бухоблік в будівництві

Для здійснення успішного керівництвабудівельною компанією необхідно точно знати, що і в якій кількості слід виробляти, скільки коштує виготовлення будівельного об'єкта та інше. Разом з цим для оптимального застосування матеріальних, трудових, грошових ресурсів необхідно вимірювати, спостерігати, реєструвати і контролювати всі факти, що мають місце в господарській діяльності. Ці відомості більш повно і достовірно відображає облік в будівництві.

У звітності видно всі господарські операції якз кількісної, так і з якісної сторони. Бухгалтерія в будівництві визначає не тільки обсяг виробленого товару або наданих послуг. Звітність відображає і отриманий дохід, собівартість, витрати обігу та інші величини.

Відповідно до законодавчих норм,бухоблік в будівництві являє собою впорядковану структуру з реєстрації, збору, узагальнення відомостей в грошовому вираженні. Звітність відображає майновий стан, зобов'язання компанії та їх спрямування за допомогою документальної, безперервної, суцільний калькуляції всіх операцій господарського характеру.

Бухоблік в будівництві передбачає формуваннядостовірної (повної та якісної), а також своєчасної інформації, що характеризує господарську та фінансову діяльність фірми. Ці відомості є необхідними і використовуються управлінськими кадрами при підготовці, обґрунтуванні, а також при прийнятті рішень.

Необхідно відзначити, що бухоблік в будівництвімає свої особливості. Ці риси відрізняють його від інших видів господарської (податкової, статистичної, оперативної) звітності. Так, функції, які виконує бухоблік в будівництві, обмежені рамками певної організації. Звітність відображає абсолютно всі господарські процеси, які відбуваються в фірмі, при цьому кожен факт фіксується документально за допомогою первинного документа або машинного носія, що має правову основу. Бухгалтерський облік відрізняється безперервністю в часі відображення операцій, що мають місце на підприємстві. Всі господарські процеси, зобов'язання або майно виражається грошовим показником шляхом узагальнення натуральних величин. Все що відбуваються факти взаємозалежні, в зв'язку з чим має місце взаємопов'язаність відображення діяльності. Крім того, бухоблік в будівельній фірмі володіє своїми особливими способами по обробці даних. Ці методи не застосовуються в інших видах калькуляції або використовуються рідко.

Таким чином, зазначений спосіб обліку дозволяєсформувати показники, відповідно до яких можна зробити висновки про розмір майна, капіталу, зобов'язань і їх структурі. Отримані дані незамінні при здійсненні прогнозування і планування.

Відповідно до положень в чинному законодавстві, бухгалтерський облік повинен вестися на всіх господарюючих суб'єктах, які мають юридичний статус.

Як показує світова практика, звітність можезмінювати свою форму, зміст в залежності від змін у соціальній, політичній, економічній державної галузі. При цьому звітність в різних країнах має свої національні особливості, які формувалися протягом багатьох століть.

Сьогодні виділяють такі основні завдання бухобліку в будівельній компанії:

1. Формування достовірних відомостей про діяльність фірми.

2. Забезпечення необхідними даними зовнішніх і внутрішніх користувачів звітності для забезпечення контролю над відповідністю законодавчим нормам держави.

3. Попередження негативних наслідків господарської діяльності компанії, а також виявлення внутрішньогосподарських ресурсів щодо забезпечення фінансової стійкості фірми.

  • оцінка: