ПОШУК

Комерційні банки на ринку цінних паперів

Ринок для фінансової системи є важливимелементом. У Росії подібна система стала формуватися лише в кінці вісімдесятих років, коли уряд усвідомило необхідність відновлення ринкового механізму. Як показала практика, одним із значущих засобів для відновлення ринку є комерційні цінні папери, що визначають право власності свого власника на капітал.

При цьому значимість банків на РЦБ безумовна ізрозуміла. Комерційні банки на ринку цінних паперів виступають в якості емітента облігацій, акцій, векселів і так далі, в якості інвесторів, які купують цінні папери на власні гроші, а також в якості профучасників РЦБ, які здійснюють дилерську, брокерську, довірчу і депозитарну діяльність.

У Росії банківські облігації не користуютьсявеликим попитом, хоча на світовому фінансовому ринку вони мають велику вагу. Постараємося більш детально розглянути, який конкретно діяльністю займаються комерційні банки на ринку цінних паперів.

У різних країнах на РЦБ комерційним банкам відводиться різне місце, однак можна виявити загальні моменти у взаємодії банків з РЦБ.

У світовій практиці активне проникнення банківна РЦБ почалося з п'ятдесятих років. Проникнення носило як пряму, так і опосередковану форму. У країнах, де діяльність банків на цьому ринку обмежується законом, наприклад, в США, Канаді та Японії, вони знаходили непрямі шляхи, щоб брати участь в посередницької та інвестиційної діяльності через співпрацю з брокерами, трастові операції, кредитування і так далі.

Найкраще почувають себе комерційні банки наринку цінних паперів Німеччини, де у них є можливість законно здійснювати різні операції з паперами. Тобто банки виступають емітентами, головним чином випускаючи в обіг свої облігації, великими інвесторами і, нарешті, посередниками.

У всіх куточках світу доходи банків від операцій на РЦБ мають дедалі більшої ваги у формуванні сукупного прибутку.

Розширення участі банків в роботі РЦБ призвело допояві великих банківських груп, на чолі яких стоять комерційні банки, зосереджують навколо себе брокерські фірми, консультаційні фірми, інвестиційні фонди, трастові компанії і так далі.

Комерційні банки створюють широку мережу дочірніхпідприємств і філій, виходячи тим самим на міжнародний ринок. Інвестиційна діяльність таких філій з часом стає все масштабнішим. Особливо до цього схильні банки країн, де накладають обмеження на банківські операції на РЦБ.

Банки на ринку цінних паперів відкрили для себе інову форму діяльності - надання консультаційних послуг на теми, пов'язані з вкладенням капіталів в активи. Даний вид обслуговування в своїй основі має внутрішню систему інформації банків, яка дає можливість здійснювати глибокий аналіз співвідношення ризиків і доходів від конкретних активів. Тому клієнти банків отримують певні алгоритми покупки активів і формування портфеля з урахуванням передбачуваної динаміки прибутковості.

Звичайно ж, в сучасних умовах комерційнібанки на ринку цінних паперів виступають емітентами різних цінних паперів і володіють правами здійснювати посередницькі операції, отримуючи комісійну винагороду.

Найбільш регламентованої і розробленої зточки зору методологічних особливостей є діяльність з емісії цінних паперів банками. Посередницька та інвестиційна діяльність не так сильно регламентовані. Але слід сказати, що за обома напрямками банки здійснюють активну діяльність.

  • оцінка: