ПОШУК

Для чого потрібна книга доходів і витрат?

Кожен суб'єкт підприємництва повиненвраховувати свої операції, щоб потім звести їх в підсумковий звіт. Причому державою встановлена ​​пряма залежність: чим більше податків, тим складніше бухгалтерія. У зв'язку з цим малому бізнесу в якості основного інструменту обліку визначена книга доходів і витрат.

Хто застосовує і як книга виглядає?

Її активно використовують у своїй діяльності ііндивідуальні підприємці, і невеликі юридичні особи. Але лише ті, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Як і для будь-якого іншого облікового документа, законодавством встановлена ​​форма книги, порядок заповнення і тимчасові рамки.

Книга доходів і витрат видається на податковийперіод. Для малого бізнесу - це звичайний календарний рік. Перед його початком в податковій інспекції купується невелика брошура встановленого зразка, прошивається, підписується і завіряється у працівників податкового органу. Тепер можна записувати дії.

В даний час можна користуватися електронноюверсією книги, що для сучасного підприємця набагато зручніше. Правда, ставити чи не ставити інспектора до відома, залежить лише від вас. А ось в кінці року її бажано роздрукувати і відкласти в власний архів.

Як заповнюється?

За час, поки існує книга витрат ідоходів, її форма не зазнала значних змін. Як завжди, тут є порядковий номер операції, дата первинного документа і його номер, якого роду операція здійснена. А ось інші дві графи вимагають окремого пояснення.

У графу «доходи» заносяться ті операції, пояким отримано дохід. Повернення коштів з бюджету або банку таким не вважається, а тому і відображати його не слід. «Спрощенці» використовують в бухобліку касовий метод, отже, дата отримання грошей (за рідкісним винятком) повинна збігатися із записом у книзі. Примітно, що сюди зобов'язані заносити відомості і ті, хто використовує для оподаткування об'єкт «доходи», і ті, хто застосовує більш складний об'єкт, при якому з доходів віднімаються витрати.

А ось в графу «витрати» платник податків зоб'єктом «доходи» не вносить майже ніяких записів. Звичайно, книга обліку доходів і витрат при УСН дозволяє це робити без перешкод, але такі бізнесмени платять податок (зазвичай 6%), і для них встановлено окремий перелік дозволених до обліку витрат. Так, внески в пенсійний фонд і ФСС, внесені тільки за себе, можуть знизити планку податку до нуля.

Це саме можна сказати і до основних засобів, які теж повинні враховуватися у відповідному розділі. І записи сюди можуть вносити лише платники податків, що враховують витрати.

Відповідальність за відсутність книги

Роз'яснення фахівців і судова практика свідчать, що відсутність книги криміналом не рахується. Здавалося б, незаповнена книга доходів і витрат неминуче повинна супроводжуватися покаранням - адже Податковийкодекс дуже суворо карає за відсутність обліку. Однак справа тут ось в чому. Порушення матиме місце, якщо немає первинних документів, відсутні регістри бухобліку або невірно відображені господарські операції.

Тут же книга являє собою податковийрегістр, тобто за відсутність записів не повинно наслідувати кари. Однак правильний облік потрібен в першу чергу самим платникам податків. Стрункість і послідовність у відображенні операцій допоможе не тільки правильно розрахувати податок, але і спрогнозувати діяльність на майбутнє.

Як не дивно, книга доходів і витратзатребувана навіть в середовищі підприємців, які застосовують ЕНВД. Для них-то вона взагалі не обов'язкова. Виявляється, банки при видачі позики просять цей документ для підтвердження прибутковості бізнесу. Це зайвий раз доводить корисність цього облікового документа.

  • оцінка: