ПОШУК

Податкове адміністрування та тенденції його розвитку

Податкове адміністрування є системою управління процесом оподаткування органами державної влади.

Під податковим адмініструванням (НА) слідрозуміти постійно розвивається динамічний процес, який координує всю роботу податкових органів в тих умовах, які диктує сучасна ринкова економіка.

Податкове адміністрування - це діяльністьспеціальних органів управління і державної влади, метою якої є виконання прийнятих законів по податках і зборах, а також контролювання функціонування системи оподаткування.

Від правильності і логічності дій в кінцевому підсумку залежить успіх або невдача бюджетно-податкової політики окремої країни.

До елементів податкового адміністрування відносяться:

- ієрархія або структура податкових органів;

- обов'язки та права податкових органів;

- встановлений порядок збору, обробки і контролю над податковою звітністю;

- надання пільг на сплату податків і застосування відповідних санкцій;

- узагальнення та ведення податкової статистики, процес регулювання зовнішніх податкових відносин з державами.

Податкове адміністрування на макрорівні має вирішувати такі завдання:

- аналізувати макроекономічні процеси оподаткування і виробляти вихідні дані для прогнозування їх майбутнього розвитку;

- оцінювати відхилення фактичних значень економічних макропоказників від очікуваних, виявляти причини невідповідності;

- проводити детальну (для найближчої перспективи) і концептуальну (для подальшої перспективи) розробку і уточнення податкового законодавства.

Завдання НА на мікрорівні:

- впроваджувати прийняті податкові закони;

- забезпечувати повсякденну діяльність органів податкової служби зі збору в бюджет податків і зборів;

- розробляти і проводити організаційні заходи, що підвищують ефективність роботи податкових органів.

Під критерієм ефективності функціонуванняподаткового адміністрування прийнято мати на увазі мобілізацію податків і зборів в тих обсягах, які відповідають науково-обгрунтованим при мінімізації витрат на підтримку функціонування податкової системи даної держави.

Податкове адміністрування в умовах сучасності має безперервно стежити за такими процесами:

  • стійким зростанням рівня мобілізації податків;
  • створенням прозорої та справедливої ​​системи НА, вякою передбачено скорочення витрат платників податків на якісне виконання податкового законодавства і створенням для них максимально зручних умов для сплати податків;
  • забезпеченням рівних і справедливих умов оподаткування для таких юридичних осіб, які працюють на одному об'єкті господарської діяльності.

Принципи податкового адміністрування

Сьогодні НА базується на таких основних принципах:

  • справедливість;
  • прозорість і передбачуваність;
  • ефективність.

Аналізуючи тенденції розвитку НА, можназробити висновок, що для досягнення максимального ефекту і стійкості податкового потенціалу слід проводити комплексне реформування трьох взаємопов'язаних складових - системи бюджетування, податкової політики держави і податкового адміністрування.

Останнім часом були проведені широкомасштабнізаходи щодо реорганізації діяльності в органах податкової служби та здійснено розробку інтегрованої моделі функціонування податкових органів. Особливу увагу приділено втіленню в практику принципу самоначісленія як такого механізму, який відповідає податковій системі розвинених країн світу. Якщо великий відсоток платників податків добровільно не виконує своїх зобов'язань перед державою, то податкова система не в змозі успішно справлятися зі своїми обов'язками. Податкове адміністрування буде ефективно тільки в тому випадку, якщо воно засноване на зрозумілій нормативно-правовій базі, налагодженої технології роботи, а також увиразнення платників податків про те, що вони можуть очікувати від системи оподаткування.

  • оцінка: