ПОШУК

Персонал Компанії - Це Її Головний Актив

Для будь-якої організації важливо не стільки їїтехнічне оснащення, скільки фахівці, які в ній працюють. Саме людський фактор часом є вирішальним у справі розвитку фірми і збільшення її прибутковості, тому до таких питань, як наймання персоналу і його подальша робота необхідно ставиться дуже серйозно.

Не можна недооцінювати ефективність правильноїкадрової політики, так як тільки персонал компанії зможе підвищити ефективність її діяльності незалежно від технічної оснащеності. Іншими слова, якщо хочеш більше прибутку, то працюй з фахівцями, зацікавленими у розвитку компанії. Виникає питання: де їх знайти і як вибрати саме тих, хто буде корисний для фірми? Відповідь на це є у всіх кадрових служб. По-перше, наймання персоналу повинен проводитися людьми, котрі добре розуміються в цьому питанні, то є фахівцями. На цьому етапі необхідно враховувати професійні навички здобувача, його досвід роботи, освіти, а також причину звільнення з попереднього місця роботи і причину, по якій здобувач претендує на дану вакансію. Людина спочатку повинен хотіти займати цю посаду. Варто уточнити у нього, як він себе бачить в цій ролі і що нового зможе привнести в організацію, тому що дуже часто людина погано розуміє всю суть роботи, на яку погоджується. Ще одним способом закриття існуючих вакансій є пошук потенційних співробітників компанії, тобто вертикальне чи горизонтальне рух кадрів по службових сходах.

Будь-який керівник знає про те, що для підвищенняпродуктивності персонал компанії необхідно періодично стимулювати. Для цього можна використовувати як матеріальні заохочення у вигляді надбавок до заробітної плати, а також не матеріальні, наприклад, вираз подяки, розширення соціального пакету і ін. Для того щоб кадрова політика була ефективною необхідно розробити і активно застосовувати принципи управління персоналом в даній організації. Вони повинні бути зрозумілими, логічно побудованими, постійними, обов'язковими для дотримання всіма працівниками компанії, незважаючи на їх статус і стаж.

Слідувати принципам повинен не тільки персоналкомпанії, але і уся керівна ланка. Саме з цієї категорії починається будівництво єдиної кадрової політики. Так при існуванні єдиної системи вимог і цінностей для всіх рівнів, буде більше шансів досягти поставленої мети, так як завдання будуть для всіх зрозумілі й зрозумілі, а вимоги до їх виконання не будуть змінюватися. Виходить, що співробітники починають відчувати свою причетність до успіху фірми і свою вигоду від цього і, як наслідок, більш продуктивно працювати.

Сучасний персонал компанії більш мобільний, ніждекілька років тому. Люди вже немає так бояться втратити роботу, знаючи про те, що можуть знайти більш вигідну пропозицію. Вони хочуть отримувати адекватну своїм здібностям, розумовим і фізичним затратам заробітну плату, хочуть відчувати свою значимість і цінність того, чим вони займаються. Для цього грамотний керівник повинен постійно вживати заходів щодо стимулювання діяльності співробітників. Його слова ніколи не повинні розходиться з ділом, для того щоб зберегти авторитет серед підлеглих. Компанії рекомендується виробити єдину стратегію з чітко прописаними правами і обов'язками кожної людини, а найголовніше - постійно слідувати їй.

Жоден вид техніки, ніякі розробки неможливі без участі людини. Якщо компанія хоче розвиватися і збільшувати свій прибуток, то її керівництво, в першу чергу, повинно цінувати людей, які працюю в ній, намагатися згуртувати їх в єдину команду.

  • оцінка: