ПОШУК

Посадова інструкція інженера-проектувальника в будівництві

Інженер-проектувальник - досить соліднапрофесія, і щоб зайняти цю посаду, необхідно не тільки мати професійні знання, а й вміти застосувати їх на практиці на високому рівні. Зарплата таких працівників залежить від організації, в якій вони працюють, і від їх прямих обов'язків. У будь-якому випадку відповіді на всі питання може дати лише керівництво і посадова інструкція інженера-проектувальника.

загальні положення

Інженери-проектувальники - це фахівці,яких може прийняти або звільнити з роботи лише вище керівництво. Щоб отримати цю посаду, необхідно мати вищу технічну освіту, можна без стажу роботи. Або ж взяти можуть людини з середньою спеціальною освітою, який пропрацював у цій сфері не менше трьох років згідно з посадовою інструкцією інженера-проектувальника 1 категорії.

посадова інструкція інженер проектувальник
На пост заступника може потрапити людина зсередньою спеціальною освітою, який пропрацював мінімум п'ять років в проектних організаціях. На посаду проектувальника другої категорії може претендувати людина з вищою технічною освітою, який отримав досвід роботи не менше трьох років. А ось для третьої категорії потрібна вища освіта технічного спрямування, і пропрацювати інженером-проектувальником другої категорії потрібно мінімум три роки.

чим керується

Такий фахівець під час своєї діяльностіповинен керуватися в першу чергу нормативною документацією, що стосується безпосередньо його професійних обов'язків. Крім того, йому повинна бути надана методична інформація, в якій враховані відповідні питання. Він повинен шанувати статут підприємства і його трудовий розпорядок, виконувати накази та інші доручення вищого керівництва, а також дотримуватися посадову інструкцію інженера-проектувальника.

Що повинен знати

Інженер-проектувальник повинен знати нормативніправові акти та іншу документацію, а також всю супутню інформацію, що стосується проектування, експлуатації об'єктів і їх будівництва. Важливими знаннями для фахівця на цій посаді є методи проектування і то, як проводяться техніко-економічні розрахунки. Знати, як працюють, за якою технологією виготовляються і як проводиться монтаж обладнання та конструкцій, а також які бувають види і якими властивостями володіють матеріали.

посадова інструкція провідного інженера проектувальника
Його знання повинні стосуватися передового досвіду вбудівництві та проектуванні, причому як зарубіжного, так і вітчизняного. Він повинен враховувати вимоги до об'єктів технічного, економічного, соціального та екологічного типу. Він повинен знати матеріали керівного типу, стандарти і технічні умови розробки та оформлення проектно-кошторисних та інших документів. Крім того, він повинен знати, які бувають технічні засоби проектування, основи патентознавства і правила охорони праці спільно з пожежною безпекою. Посадова інструкція інженера-проектувальника на увазі, що в момент його відсутності посадові обов'язки покладаються на його заступника, який обирається в установленому порядку. Причому на нього лягає вся відповідальність, що стосується даної посади.

Посадові обов'язки

В обов'язки інженера-проектувальника входитьрозробка окремих частин проекту з урахуванням досягнень в науці і техніці, а також досвіду, отриманого іноземними та вітчизняними професіоналами, що стосується проектування, будівництва і експлуатації готових об'єктів. Все це повинно бути автоматизовано і відповідати всім нормам і стандартам.

посадова інструкція інженера проектувальника в будівництві
Він зобов'язаний безпосередньо брати участь впідготовчі заходи по завданнях, що стосуються розробки рішень по проекту. Спеціаліст на цій посаді повинен збирати вихідні дані, необхідні для успішного проектування. Це стосується технічних питань на об'єктах, які за ним закріплені керівництвом. Причому брати участь він повинен протягом усього періоду, поки проектні потужністю не будуть освоєні. Також він повинен об'єднувати рішення різних частин проекту. Крім того, він повинен перевіряти патентну чистоту, проводячи для цього всі необхідні дослідження.

інші обов'язки

Посадова інструкція інженера-проектувальникамає на увазі, що він забезпечить відповідність стандартам всієї документації по проектам і технічним операціям. Іншими словами, він повинен стежити за відповідністю всіх документів нормам і порядкам. Контролювати будівництво спроектованих їм об'єктів, а також давати консультації, якщо це входить в його компетенцію. Він зобов'язаний аналізувати і узагальнювати досвід в розробці та реалізації проектів будівництва, щоб підготувати пропозиції, які підтверджують доцільність проведення коригування рішень, прийнятих в загальному порядку.

посадова інструкція інженера проектувальника 1 категорії

Посадова інструкція головногоінженера-проектувальника на увазі, що він повинен приймати рішення на основі складених заявок на винаходи, готувати відгуки і висновки, підтверджуючи або спростовуючи їх раціональність і відповідність технічним умовам, стандартам та іншим нормативним правилам. Забезпечувати своїм підлеглим умови праці, що відповідають законодавству країни.

посадова інструкція головного інженера проектувальника
Дотримуватися і стежити, щоб інші співробітники непорушували правила охорони праці. А також повідомляти начальство, якщо такі випадки сталися або хтось із робітників отримав виробничу травму. Запобігати аварійним ситуаціям або при їх наявності займатися ліквідацією, надавати постраждалим першу допомогу і викликати лікарів на місце події.

права

Посадова інструкція ведучогоінженера-проектувальника враховує, що він має ряд прав, серед яких ознайомлення з рішеннями керівництва щодо проектів, які зачіпають безпосередньо його діяльність. А також право пропонувати керівництву вдосконалити або просто змінити роботу, яка стосується його обов'язків і допустима в інструкції. Запитувати документи та інші матеріали у керівників структурних підрозділів, які йому потрібні для роботи.

посадова інструкція інженера проектувальника слабкострумових систем
Також він може залучити фахівців з різнихструктурних підрозділів, щоб вони допомогли йому вирішити завдання, покладені на нього керівництвом компанії. Але такі права є не завжди, іноді керівництво не дозволяє подібні маніпуляції, особливо якщо інженер працює в маленькій фірмі. Він може зажадати від керівництва сприяти йому в його роботі, а також брати участь у загальних зборах, які стосуються охорони праці.

відповідальність

Посадова інструкція інженера-проектувальника вбудівництві передбачає, що у нього є певна відповідальність. Він відповідає, якщо його посадові обов'язки виконані некоректно або ж не здійснено взагалі. Все це з урахуванням чинного законодавства країни. Також він відповідальний за будь-яке порушення прав і закону під час роботи, яка на нього покладена.

посадова інструкція провідного інженера проектувальника в будівництві
Відповідальність враховується з посиланням накримінальний, адміністративний та трудовий кодекс. Також він відповідає матеріально за нанесення фінансового збитку організації, в якій працює. Згідно посадової інструкції інженера-проектувальника слабкострумових систем, він відповідальний за будь-які порушення норм і правил охорони праці, санітарії на виробництві, пожежної безпеки та інших нормативних актів.

висновок

Інженер-проектувальник - серйозна професія. Щоб потрапити на цю посаду, потрібно мати не тільки досить знань, а й вміти застосовувати їх на практиці. У своїй трудовій діяльності професіонал повинен враховувати безліч факторів і виконувати норми і стандарти організації, де він працює. Посадова інструкція провідного інженера-проектувальника в будівництві максимально чітко визначає його обов'язки під час роботи, права і ту відповідальність, яку несе співробітник. Всі поняття і норми прописані з урахуванням чинного законодавства країни.

  • оцінка: