ПОШУК

Відкладені податкові активи і їх облік

При необхідності зменшити величину податку,який підлягає сплаті в рамках поточного звітного періоду, використовуються відкладені податкові активи. Вони великою мірою є частиною відкладеного податку. Сутність даної операції і значення в зв'язку з нею цих активів полягає в тому, що їх оплата в казну необов'язково повинна надходити до бюджету саме в даний момент, це можна зробити і в наступні періоди. Метрично це виглядає так: відкладені податкові активи представляють собою різницю тимчасового характеру, яка множиться на величину ставки податку.

На підприємстві або в компанії такі активи можутьбути визнані тільки тоді, коли сформувалися ось ці самі віднімаються суми. Крім того, треба, щоб була виконана умова, згідно якого повинна існувати з високим ступенем ймовірності можливість отримання прибутку в наступному періоді. У бухобліку відкладені податкові активи включають всі без винятку віднімаються різниці. Правда в деяких випадках може виникнути ситуація, коли віднімається різниця не зможе бути повністю зменшена або взагалі ліквідована протягом наступних періодів.

Як зазначалося, важливим елементом відкладенихактивів виступає показник ставки податку підприємства або компанії на прибуток. Її величина встановлюється відповідно до законодавства РФ. Крім того, вона істотно впливає також на дату надання звітних відомостей. Тому відповідно до Податкового кодексу РФ облік відкладених податкових активів здійснюється на спеціальному рахунку, який може змінюватися відповідно до того, коли у підприємства або компанії з'явилися розглядаються віднімаються різниці.

У бухобліку відображення відкладеного податковогоактиву здійснюється в рахунку 09, який створюється і призначений спеціально для узагальнення інформації про наявність відкладених активів і їх перехід. При цьому правила вимагають, щоб відображення вироблялося в величинах, які визначаються твором значення віднімаються різниць на значення ставки податку.

За дебетом цього рахунку відкладені податковіактиви разом з кредитом рахунку 68 (податкові розрахунки) дають можливість показати відкладений актив, величина якого природним чином збільшує величину умовного доходу в даний час. Така ж закономірність проявляється і при визначенні величини витрат. Цей параметр бухобліку дозволяє відобразити або повне погашення, або ж величину часткового зменшення відкладених активів на даний момент в рамках поточного звітного періоду за рахунок зниження показників умовного доходу в даному ж періоді. Те ж саме можна сказати і про відображення витрат.

Якщо на практиці відбувається вибуття самогопредмета активу, то в такому випадку він буде списаний з кредиту рахунку 09. Але це можливо лише за умови, що за вибув предмету активу раніше проводилися нарахування відкладеного активу на рахунок дебету 99, який призначений для обліку прибутків і збитків. У тому випадку, коли є потреба провести аналітичний облік активів, тоді до уваги приймаються класифікаційні види цих активів, а також характер тих зобов'язань підприємства або компанії, які привели до виникнення тимчасової різниці. Як показує практика, ці віднімаються різниці виникають:

- при застосуванні різних методик розрахунків деяких показників, перш за все, амортизації і податку на прибуток;

- в результаті використання неоднакових методик визнання комерційних витрат;

- при надлишку сплаченого податку;

- в разі використання різних способів визнання залишкової вартості;

- при наявності істотної кредиторської заборгованості.

Всі ці показники в значній мірі ускладнюють ведення обліку, але при їх обліку саме його якість значно поліпшується.

  • оцінка: