ПОШУК

STEP аналіз і його значення в розвитку компанії

Сьогодні в світі існує велика кількістьметодик, що дозволяють правильно спланувати маркетингову стратегію підприємства, як при виході на нові ринки збуту, так і при розширенні свого виробництва. Одним з найважливіших складових будь-якого маркетингового дослідження ринку є STEP-аналіз, завдяки якому здійснюється збір інформації про основні чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на населення, його переваги та можливості здійснення ділової активності.

STEP-аналіз підприємства вкрай необхідний йому,оскільки без урахування зовнішнього середовища говорити про об'єктивність дослідження ринку товарів і послуг просто безглуздо. Саме тому вже багато років тому провідні західні маркетологи і виділили цей аналіз в якості найважливішого чинника при обліку загальної спрямованості розвитку підприємства. Назва цього аналізу походить від англійської абревіатури STEP, а точніше від перших заголовних букв, які означають такі фактори зовнішнього середовища:

  • Social Соціально значущі чинники;
  • Technological Технологічно значущі чинники;
  • Economical Економічно значущі чинники;
  • Political Політично значущі чинники.

Важливо розуміти, що STEP-аналіз не простодозволяє враховувати зовнішні чинники, а й виділяє їх в категорію таких сфер, на яку фірма впливати не може. Їх слід в обов'язковому порядку прийняти до уваги і використовувати в своїх цілях. Як приклад можна навести ситуацію, в якій була компанія McDonalds під час відкриття свого першого представництва в Москві. Тоді переважна більшість людей хоча і чули про цю мережі закусочних по всьому світу, проте, ніколи нічого подібного не бачили. Саме тому в перший день відкриття стався великий ажіотаж, і в McDonalds вперше за всю його історію виникла величезна черга. Ця ситуація яскраво характеризує те, що компанія не до кінця взяла до уваги чинники соціального і політичного аспекту, оскільки на пострадянському просторі відкриття першої американської закусочної виглядало як справжнє свято. В цілому такий бум пішов компанії тільки на користь, проте, змусив маркетолгов відповідальніше поставитися до подальшого планування своєї стратегії, щоб у майбутньому уникнути великих черг.

STEP-аналіз дозволяє використовувати ряд переваг, завдяки яким підприємство може успішно конкурувати і вести торгово-економічну діяльність. Отже, ось ці переваги:

- при роботі з STEP-факторами, як керівник, так і його підлеглі починають не тільки розмовляти про зовнішнє оточення, а й поступово починають думати про нього;

- у колективу виховується культура обліку різних чинників зовнішнього оточення, в результаті чого з'являється своє бачення зовнішнього оточення і макрофакторов;

- в результаті вивчення зовнішніх факторів маркетолог-аналітик вибудовує картину їх цілісного сприйняття;

- в процесі роздумів над зовнішнім оточенням вПротягом тривалого періоду часу у співробітників компанії виробляється стійка звичка приділяти зовнішнім факторам набагато більше уваги, ніж внутрішнім моментам.

Проводити STEP-аналіз досить просто, проте,головним у цій справі є вироблення правильного підходу до загального аналізу зовнішнього середовища. При систематичному підході у співробітників маркетингового відділу виробляється спільне бачення перспективи підприємства і оцінка його діяльності з точки зору досягнення можливих результатів. STEP-аналіз на прикладі підприємства дозволяє виявити сильні і слабкі фактори впливу, використовуючи які можна спланувати тактичні і стратегічні дії на ближню і дальню перспективу розвитку компанії. Саме цим пояснюється велика популярність STEP-аналізу в сучасних компаніях.

  • оцінка: