ПОШУК

Балансовий прибуток, як кінцевий результат діяльності

Балансовий прибуток, як кінцевий результатдіяльності - це важливе питання в маркетингу. Результатом або підсумком діяльності кожного підприємства є отримання прибутку. Вся економічна система заснована на ефективності і прибутковості. Прибуток - це стимул для подальшого розвитку підприємства. Ефективність виробництва доводить його здатність до самоокупності та наявності коштів на самофінансування. Одним з найважливіших показників прибутковості і фінансового спроможності підприємства є балансовий прибуток.

Балансовий прибуток визначається шляхом додаваннявсіх видів прибутку за певний період. Якщо говорити точніше, то структура балансового прибутку складається з декількох показників. Це сума прибутку, вирученої від реалізації продукції, кінцевого результату від операцій, не пов'язаних з реалізацією, і прибуток від реалізації інших товарів і послуг. Загальна сума балансового прибутку і показує ефективність роботи підприємства.

Цей показник розраховується на підставібухгалтерського обліку. Його складові розраховуються наступним чином. Прибуток від реалізації - це загальна сума доходів, отриманих від реалізації за вирахуванням витрат на її виробництво, ПДВ і акцизи. Кінцевий результат від позареалізаційних операцій включає в себе доходи від операцій з цінними паперами та від здачі в оренду майна, а також виплату штрафів і неустойок. Прибуток від реалізації інших товарів і послуг - це доходи, отримані від допоміжних виробництв.
Від отриманого прибутку залежить подальший розвитокпідприємства. Крім того, за рахунок прибутку можна поповнити оборотні кошти. Вона також становить основу фондів різного призначення. Балансовий прибуток є найголовнішим показником при кредитних операціях. Саме за цим фактором банки і кредитні організації визначають фінансову спроможність підприємства.

Отримана в результаті діяльності прибуток,дозволяє удосконалювати виробництво, закуповувати нове обладнання і застосовувати новітні технології. Всі ці вкладення є необхідними в сучасній економіці. Постійний розвиток - це запорука економічної стабільності і процвітання. Тому для того, щоб відстежувати фінансовий стан і отримати кінцевий результат роботи підприємства, розраховують економічні показники. На основі цих даних проводять аналіз діяльності і роблять відповідні висновки.

Природно оптимальним підсумком роботи будепозитивний показник балансового прибутку. Але для його отримання треба, щоб її складові були прибутковими. Прибуток від реалізації залежить головним чином від собівартості продукції. Її зниження є головним чинником, який впливає на прибуток. Собівартість включає в себе всі витрати на виробництво продукції. Знизити їх можна за рахунок більш раціонального витрати матеріалів і ефективного використання трудових кадрів. Тому правильне вкладення коштів у виробництво через певний період починає приносити прибуток.

У разі збитковості підприємства, слідпроаналізувати ситуацію, що склалася і економічні показники і з'ясувати причину негативного результату. Необхідно вжити всіх заходів щодо збільшення рентабельності виробництва. Балансовий прибуток повинна бути стабільною. Цього можна досягти тільки при злагодженій роботі всіх підрозділів підприємства.

У сучасному світі, економіка грунтується настабільному отриманні прибутку. Тільки тоді можна бути впевненим в процвітанні підприємства і його довгостроковому існуванні. Високі показники прибутковості - це можливість партнерства і довіри кредитних установ. Прагнення до одержання прибутку не повинно грунтуватися на криміналі і надмірному завищенні цін.

  • оцінка: