ПОШУК

Рівень безробіття і його динаміка

Повна зайнятість аж ніяк не має на увазі 100% працевлаштування усієї кількості дорослого працездатного населення. Існує рівень безробіття, який вважається виправданим, або нормальним.

Рівень безробіття представляється у виглядіпроцентного відношення незайнятого працездатного населення, до яких не відносяться пенсіонери, студенти, ув'язнені, а громадяни до 16 років, до робочої сили, в тому числі і особи, зайняті на військовій службі. При повній зайнятості рівень безробіття дорівнює рівнями фрикційного безробіття і структурної в сумі, тобто природному рівню безробіття, який являє собою комплекс структурним і фрикційним безробіття, при цьому рівень безробіття тісно пов'язаний зі стабільністю економіки, коли рівень очікуваний інфляції відповідає дійсному рівню, і, коли фактичний національний продукт на природному утраті.

Динаміка рівня безробіття, його змінотримують при порівнянні рівнів безробіття в різні роки. Динаміка рівня безробіття безпосередньо співвідноситься з динамікою ВНП. 2% збільшення дійсного обсягу ВНП дозволяє скоротити на 1% рівень безробіття і, навпаки, норма безробіття підвищиться приблизно на 1% в результаті зменшення дійсного обсягу ВНП на 2%. Тому безробіття є природним станом трудового ринку, однак допускаються її коливання від природної норми.

Виробничі потужності при циклічному безробітті використовуються не в повному обсязі і величина ВВП, відповідно, менша від тієї, яка була б при повній зайнятості.

Між розривом ВВП і циклічним безробіттям А. Оукен емпіричним шляхом виявлено прямий, стійкий зв'язок. Закон Оукена показує відношення між недоотриманими обсягом ВВП і рівнем безробіття.

Рівні безробіття і зайнятості є важливимимакроекономічними показниками, які визначають ефективність економічної політики, що проводиться державою. Державне регулювання здійснюється комплексом законодавчих, економічних, адміністративних і організаційних заходів, які спрямовані на досягнення ефективності виробництва за рахунок повної зайнятості. Для підвищення рівня зайнятості, здійснює держрегулювання ринкупраці та зайнятості. Поряд з прямим впливом на ринок праці, державою використовуються і непрямі методи, в т. Ч. Грошово-кредитна, податкова і амортизаційна політика.

Статистичні дані свідчать про те, що між зайнятістю і інфляцією існує зворотний зв'язок, іншимисловами, цей взаємозв'язок поширюється на загальний рівень цін і безробіття. Варто відзначити, що інфляція - здуття цін, іншими словами - це зниження купівельної спроможності грошової одиниці, її знецінення. Зростання цін спостерігається, якщо темпи збільшення грошової маси в обігу вище темпів зростання ВВП. Скорочення ВВП прискорюється збільшення грошової маси. Інфляція ж, в свою чергу, негативно відбивається на заробітній платі. А.У. Філліпс виявив закономірність між часткою безробітних і зміною номінальної зарплати. А.У. Філліпс, досліджуючи співвідношення рівнів інфляції і безробіття, встановив, що між величиною безробіття і швидкістю зростання цін є обернено пропорційна залежність. Її графічне зображення отримало назву кривої Філіпса. Відповідно до кривої Філіпса, безробіття високе при незначній інфляції, а при зростанні інфляції вона знижується. Грунтуючись на криву Філіпса, передбачається можливість скоротити безробіття в умовах інфляції або підвищити рівень безробіття, пригнічуючи зростання цін. Однак в реальній економіці не завжди відображаються результати цієї кривої.

Загальний рівень цін і безробіття вивчається в:
а) мікро - і макроекономіці;
б) нормативної та позитивної економічної теорії.

  • оцінка: