ПОШУК

Чисті активи. Порядок оцінки і розрахунком.

Економічна криза самим несприятливимпозначилося на фінансовому стані багатьох російських компаній, в результаті чого вартість чистих активів могла значно знизитися. Чисті активи - це балансова вартість всього майна підприємства за вирахуванням суми зобов'язань компанії. Вартість чистих активів можна розрахувати на підставі бухгалтерського балансу, відбивається вона у фінансовому звіті про зміни капіталу. Розрахувати вартість чистих активів акціонерного товариства можна згідно з наказом Мінфіну Росії № 10, проте там же обмовляється, що порядок розрахунку не поширюється на страхові і банківські акціонерні товариства. Порядок оцінки чистих активів страхового товариства регламентує наказ Мінфіну Росії спільно з Федеральною службою з фінансових ринків № 7. Замість розрахунку чистих активів кредитні організації розраховують показник власного капіталу.

Розмір чистих активів часто впливає на виплатидивідендів, а так само від нього майже завжди залежить подальша доля компанії. У тому випадку, якщо склад чистих активів буде значно меншою від статутного капіталу, то компанія зобов'язана буде негайно прийняти певні заходи. Якщо ж вартість чистих активів виявиться нижчою за мінімальну величини статутного капіталу, то цілком можливо рішення про добровільну ліквідацію підприємства, або ж ліквідації компанії на вимогу податкових органів в судовому порядку. Варто враховувати, що ліквідація юридичної особи означає припинення його діяльності без передачі прав і обов'язків до іншої особи. Чисті активи акціонерних товариств підлягають розкриттю в річній та проміжної бухгалтерської звітності підприємства, хоча щодо товариств з обмеженою відповідальністю таких вказівок немає.

Склад чистих активів важливий для підприємств,виплачують дивіденди своїм акціонерам, прийняття рішення про розподіл прибутку між учасниками приймається на загальних зборах акціонерів. Однак, товариство з обмеженою відповідальністю не має право приймати таке рішення, якщо повна вартість чистих активів на момент прийняття рішення менше статутного капіталу, або ж буде менше в результаті прийнятого рішення. Товариство з обмеженою відповідальністю має право один раз в квартал, на півроку або на рік піднімати питання про розподіл доходів підприємства між його учасниками.

Акціонерне товариство не може приймати рішення про розподіл прибутку якщо:

  • чисті активи підприємства менше його статутного капіталу;
  • в результаті виплат, вартість чистих активів підприємства стане менше резервного фонду та його статутного капіталу;
  • на день прийняття рішення склад чистих активів менше статутного капіталу підприємства.

На вітчизняному ринку існує безлічпідприємств з негативною величиною чистих активів, і існують вони досить сприятливо до тих пір, поки податкові органи не звернуться з позовом про ліквідацію підприємства в суд. Цей факт зайвий раз доводить те, що начальник підприємства завжди повинен бути в курсі його фінансового становища, хоча бухгалтерська звітність не завжди є об'єктивною. Найважливішими показниками, що визначають структуру капіталу і характеризують стійкість підприємства, є чисті активи і їх склад в загальній валюті балансу.

Аналіз вартості чистих активів складається заналізу динаміки чистих активів і оцінки її реальності, оцінки співвідношень статутного капіталу і чистих активів, а так само оцінки рентабельності і оборотності чистих активів. При цьому не варто забувати, що розмір чистих активів - величина досить умовна, оскільки розрахована за розрахунками бухгалтерського балансу, в якому активи представлені за обліковими цінами, а не за ринковими.

  • оцінка: