ПОШУК

Вибуття основних засобів

Основні засоби в процесі експлуатаціїпіддаються зносу, застарівають морально і фізично, купуються, продаються, обмінюються, передаються з різних причин в сторонні організації. Вибуття основних засобів в організаціях відбувається в результаті:

  • Реалізації основних засобів
  • Ліквідації при аваріях, стихійних лихах, крадіжках
  • Списання, у зв'язку з подальшою їх непридатністю
  • Передачі на безоплатній основі
  • Здачі основних засобів в лізинг
  • Вкладу в статутний капітал сторонньої організації

Для того щоб визначити доцільністьнепридатності основного засобу створюється комісія, до складу якої входять фахівці з обладнання, інженери, головний бухгалтер. Вони оглядають і встановлюють причину списання основного засобу, виявляють винних осіб, розглядають можливість подальшого використання деталей списаного об'єкта, стежать за зняттям з них дорогоцінних металів. Потім складають акт на списання, який підписується членами комісії, затверджується керівником і передається в бухгалтерію.

Основні операції з вибуття основних засобіввідображають списання об'єкта по його первісної вартості. При продажу об'єкта списується залишкова вартість, сума нарахованої амортизації, враховується сума ПДВ від виручки, при обміні проводиться взаємозалік зобов'язань за договірною вартістю. У бухгалтерських проводках відображають списання залишкової вартості, суми накопиченого зносу і всіх витрат, які пов'язані з вибуттям основного засобу при списанні, ліквідації та безоплатну передачу.

Так на рахунку 01 бухгалтер виділяє субрахунок 01/1-вибитіе основних засобів і робить проводки: Д- 01/1 До 02 0на суму нарахованої амортизації і Д-01 К 01/1 на суму первісної вартості. Тоді на рахунку 01/1 накопичується залишкова вартість основного засобу, яка при вибутті списується на рахунок 91.

При продажу і при здачі основних засобів в лізинг результат від вибуття основних засобів буде зараховувати виручку від продажу на рахунок прибутку.

Вибуття основних засобів враховує що залишилисяматеріальні цінності після демонтажу та розбирання об'єкта. Матеріали оприбутковуються за ринковими цінами. При списанні основних засобів після аварій, пожеж та інших стихійних лихах необхідно враховувати, що частково збитки відшкодовуються за рахунок страхових організацій, за рахунок резервного капіталу і за рахунок винних осіб при крадіжках або нестачі.

Оформляється вибуття основних засобів первиннимидокументами - актом на списання ОС-4 при ліквідації, списання у зв'язку з неможливістю його подальшого використання. При продажу, передачі в статутний капітал, при безоплатній передачі в дар основних засобів складається акт прийому-передачі ОЗ-1. При поверненні орендованого об'єкта і при переміщенні всередині цехів і інших підрозділів підприємства заповнюється накладна на внутрішнє переміщення, але такі рухи вибуттям основних засобів не є.

Завжди вибуття основних засобів вимагаєдодаткових витрат, які відображаються у вигляді операцій за видатками та збираються на рахунку 23, або відразу по 91 рахунку. Тобто за кредитом рахунка 10, 68, 69, 70, а за дебетом рахунок 91, субрахунок інші витрати. Всі операції, пов'язані з прибутком від виручки при реалізації об'єктів відображаються на рахунках 50, 51, 62 по дебету і 91 по кредиту на субрахунку інші доходи.

І доходи, і витрати з вибуття основних засобівзавжди відображаються в поточному звітному періоді. На рахунку 91 збирається фінансовий результат від вибуття об'єктів в організації. Якщо кредит рахунку більше дебету, то підприємство має прибуток, а якщо менше - збиток. Фінансовий результат від вибуття основних засобів з рахунку 91 в кінці кожного місяця списується на рахунок 99.

При вибутті основних засобів в інвентарній картці робиться відповідна відмітка про зняття їх з обліку. Зберігаються картки на підприємстві не менше п'яти років.

  • оцінка: