ПОШУК

Як визначити ємність ринку

Ємність ринку - це показник, який визначаєтьсяобсягом товарів або послуг, які були на ньому продані за певний часовий період. Для вимірювання ємності ринку може застосовуватися як вартісне, так і натуральне вираження. В теорії ємність ринку прирівнюється до суми національного виробництва і обсягу імпорту мінус обсяг експортованої продукції (це істинно, якщо складські запаси незмінні). Варто відзначити, що на практиці дана формула зважаючи скрутного її застосування практично не використовується.

Знати місткість ринку досить важливо при плануваннірозвитку бізнесу. Від обсягу ринку залежать показники, на підставі яких будуються плани компанії, а також проводиться оцінка результатів її діяльності в даному сегменті ринку.

У разі відсутності знань про ємності ринкувизначення компанією частки ринку, що належить їй, неможливо. Це в свою чергу веде до неможливості відстеження динаміки, з якої ведеться конкурентна боротьба.

Крім іншого знання обсягу ринку робитьможливим усвідомлення сенсу ведення бізнесу в майбутньому. На підставі цього найважливішого економічного показника можна проаналізувати можливість і необхідність випуску нових продуктів для кожного конкретного сегмента ринку. У тому випадку якщо потенційна ємність ринку недостатньо велика, витрати компанії на створення нових товарів і запуск їх у виробництво не окупляться.

На сьогоднішній день розроблені різні методиоцінки ємності ринку, які передбачають проведення як польових, так і кабінетних досліджень. Один з методів, що включає в себе і польові та кабінетні дослідження - це метод ланцюгових відносин. Даний метод широко використовується через свою придатність для оцінки місткості ринку, як в сфері товарів виробничого призначення, так і в сфері товарів широкого вжитку.

Як визначити ємність ринку за методом ланцюгових відносин.

Спочатку будується робоча гіпотеза, що припускає залежність ємності ринку від безлічі ринкових чинників. У цьому процесі робиться припущення, що дана залежність має такий вигляд:

Е = K1K2K3Kn

К1, K2 і т. Д. в цій залежності є коефіцієнтами, які відображають вплив усіх ринкових факторів на обсяг ринку. На кожен наступний (зліва направо) коефіцієнт покладено завдання уточнювати результат, який отримано після введення попереднього коефіцієнта. Наприклад, К1 є загальною чисельністю населення на досліджуваній території, K2 є частку чоловічого населення, Kз - частку чоловіків у віці від 18 до 25 років у загальній чисельності чоловічого населення і т. Д .;

За допомогою проведення кабінетних або польових досліджень чисельні значення всіх коефіцієнтів (від К1 до Кn) підлягають з'ясуванню;

На підставі коефіцієнтів проводиться розрахунок місткості ринку.

Для найбільш повного розуміння методу ланцюговихвідносин наведемо простий приклад. Розрахуємо ємність ринку компакт-дисків з фільмами, які продаються через Інтернет-магазини, які здійснюють доставку компакт-дисків в даному регіоні.

Щоб побудувати формулу необхідно уточнити кожен коефіцієнт в свою чергу уточнююче попередній, і входить в ланцюг.

К1 - кількість людей, що проживають в даному регіоні;

K2 - частка людей, які користуються Інтернетом в населенні регіону;

К3- дохід, в середньому отримується користувачами Інтернету, які проживають в даному регіоні;

К4 - частка грошових коштів, що виділятимуться користувачами Інтернету в даному регіоні на покупку компакт-дисків в середньомісячний дохід;

K5 - частка доходу, яка витрачається на покупку компакт-дисків в Інтернет-магазинах (від загальної суми коштів, що витрачаються на покупку компакт-дисків);

К6 - частка коштів, які витрачаються на покупку компакт-дисків з фільмами.

В результаті формула, що дозволяє розрахувати місткість ринку, буде виглядати так:

Е = К1К2К3К4К5K6.

  • оцінка: