ПОШУК

Багатоукладність економіки - це ... Форми господарювання

Минуле століття ознаменувалося розвиткомдекількох основних типів економіки. До них ставилися ринкова і планова система господарювання, військовий комунізм, а також багатоукладність. Наша держава в своїй історії пізнало всі ці формації. Адже в кожен період часу створювалися свої суспільно-політичні ситуації, результатом яких ставала та чи інша система.

Багатоукладність економіки - це одна з випробуваних на початку минулого століттясистем, яка себе повністю виправдала. Вона стала знаменувати і нові взаємозв'язку суб'єктів господарських відносин в перехідний період. Тут багатоукладність стала практично одним з визначальних ознак цього ладу. Основні характеристики цього поняття необхідно розглянути докладніше.

загальне визначення

Багатоукладність економіки - це одна з ознак економічної системи в сучасному світі. Вона побудована на принципах співіснування в рамках однієї держави приватної, державної і змішаних форм власності.

Під укладом слід мати на увазі такий типвідносин між суб'єктами виробничої діяльності, при якому визначається специфічна система господарювання. При цьому вони організовують свою життєдіяльність за певними принципами.

Багатоукладність економіки це

Базовими поняттями, які включає в себе економічний уклад, є:

 • спосіб ведення своєї діяльності;
 • форма власності;
 • підходи в управлінні виробництвом;
 • типи регулювання зв'язків всередині громадськості.

Сучасна багатоукладність економіки

Багатоукладність економіки Росії характеризується змішаним типом організаціїроботи суб'єктів господарських відносин. Вона має ознаки ринкової системи. Однак в сучасному світі існують і інші типи укладів, присутні в нашому суспільстві.

економічний уклад

Крім домінуючою економіки ринкового типу зі змішаними формами власності виділяється мінімум 5 залишкових укладів. В їх число входять:

 • монопольне (спеціалізоване) мале виробництво;
 • сімейне і внутрішньосімейне створення товарів і послуг;
 • «Друга економіка» (друга робота, яку має людина);
 • тіньова економіка.

суть економічних процесів, Які відбуваються в сучасному суспільстві, перераховані уклади практично не змінюють. Але вони мають місце бути.

Основні уклади

сучасні форми господарювання зумовлюють появу основних укладів в економіці. В першу чергу виділяються муніципальний і державний устрій, а також середнє і велике акціонерне підприємництво.

Багатоукладність економіки Росії

У багатоукладному суспільстві також має право наіснування дрібно-підприємницька організація взаємин. На противагу йому діє олігархічно-монопольний режим. Також виділяється кооперативний тип громадських зв'язків.

Варто зауважити, що основною рушійною силою всіхскладових частин сучасної багатоукладності виступає саме підприємництво. Воно створює передумови для розвитку громадських господарських відносин. Такий принцип є основоположним для багатоукладності.

держава

розглядаючи форми господарювання, Які є складовими частинами багатоукладності,варто приділити увагу державі. Воно регулює взаємодію і діяльність всіх учасників господарських відносин. За допомогою законодавчої системи держава стає на захист інтересів кожного процесу. На це не впливають форми власності, принципи організації виробництва і т. Д.

форми господарювання

економічний устрій держави розвивається на основіфункціонування підприємств і організацій, які належать до його власності. Також він будується на базі державного майна. В їх число входять земельні, фінансові, мінеральні ресурси, а також нерухомість.

Частка державної власності убагатоукладному суспільстві становить від 20 до 30%. Наявні у держави ресурси дозволяють йому виконувати покладені на нього регулюють соціально-економічні функції.

Муніципальний і кооперативний уклад

муніципальний суспільно-економічний уклад бере за основу відносини, які складаютьсяна рівні підприємств або організацій соціальної, комунальної сфер. Для здійснення своєї діяльності суб'єкти таких відносин мають в розпорядженні фінансове, земельне та інше майно. Воно віднесено до муніципальної власності.

економічних процесів

Муніципальний уклад служить основою для формування середовища для життєдіяльності територіальної громади.

Кооперативний тип організації взаємин функціонує в декількох формах:

 • кредитна;
 • споживча;
 • матеріально-технічна сфера господарювання.

Малий бізнес

вивчаючи суть економічних процесів у багатоукладної системи господарювання, не можназалишити без уваги малий бізнес. Він охоплює здебільшого виробничі сфери споживчих товарів, а також відповідних послуг. Наприклад, це може бути торгівля, посередницька діяльність або побутове, технічне обслуговування.

Дрібно-Мале підприємництво також активнорозвивається в інноваційній сфері та в галузі наукового обслуговування. Його основою служить приватна, індивідуальна або мелкогрупповое (часткова) власність. На її основі суб'єкти малого бізнесу здійснюють свою діяльність.

Середнє і велике підприємництва

Багатоукладність економіки - це один з принципів організації зв'язків в сучасному суспільстві. Однією з основних категорій тут виступає середній і великий бізнес. Він ґрунтується на власності акціонерів.

Суспільно економічний уклад

Представлений уклад знайшов своє поширення вбільшості соціальних, виробничих, інфраструктурних галузях сучасної економіки нашої країни. Також за принципами цієї організаційної системи розвиваються нові виробничі структури, діяльність яких заснована на частковій власності, що належить трудовому колективу.

У цій категорії виділяється в окрему групуолігархічно-монопольний уклад. У нього входять суб'єкти великих народохозяйственних комплексів. Він охоплює електронну, енергетичну, інформаційну, нафтовидобувну галузі і т. Д.

Сімейний та тіньової уклад

У сучасному світі досить великий розвитокотримав тіньовий уклад. Він діє поза рамками законодавства, які встановлює держава. Форми його дуже різноманітні. Так само як відхід від сплати податків, нелегальне виробництво і корупція, а також торгівля забороненими товарами та препаратами.

Сімейний уклад характеризується підвищенням своєїролі і значення внаслідок збільшення впливу власності на товари виробничого або змішаного призначення. Цей тип організації суспільних відносин поєднує в собі виробничі і споживчі функції.

Розглянувши складові частини, а також особливості сучасного пристрою економічної системи держави, можна сказати, що багатоукладність економіки - це обумовлена ​​реаліями сучасності структура. Вона є основною ознакою економіки перехідного типу. Рушійною силою більшості укладів, що входять до складу системи, є підприємництво. Але регулювання відбуваються в народному господарюванні процесами покладено на державу.

 • оцінка: