ПОШУК

Індекс розвитку людського потенціалу

Останнім часом все частіше в засобах масової інформації можна почути про індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Хотілося б більше детально поговорити про цей показник і зрозуміти, яким же чином він визначається.

В першу чергу індекс розвитку людськогопотенціалу - це економічний показник, який застосовується в ООН для того, щоб визначити якість життя в різних країнах. Дуже важливо не плутати це поняття з рівнем життя, це в корені різні визначення. Рівень життя може характеризувати ступінь матеріального благополуччя, тобто задоволеність людьми їх матеріальним достатком. В такому випадку середній рівень життя в країні може бути наочним чином відображений за допомогою ВВП на одиницю населення. У той час як поняття «якість життя» містить в собі «нематеріальні» аспекти життя. Сюди може входити тривалість життя і здоров'я, можливість проводити дозвілля і відпочивати, культурне багатство країни, її духовний рівень розвитку і т.д.

Цілком логічно, що визначити якість життядосить важко, адже це поняття досить багатогранне і складне, що включає в себе ряд аспектів, до того ж, його не можна виразити в грошовому еквіваленті. Для цього необхідно використовувати свого роду інтегральний показник, але не варто забувати, що і в такому випадку не можна вважати дані абсолютно точними і вірними.

Таким ось інтегральним показником став індексрозвитку людського потенціалу, який був розроблений в 1990 році двома іноземними економістами: пакистанцем Махбуб уль-хаков і індійцем Амарт'я Сеном. Після цього вже з 1993 року в ООН щорічно проводять жорсткий звіт про розвиток цього показника, що відображає величину ІРЛП для більшості країн світу. Необхідно врахувати, що дані, які надаються ООН, відомі з запізненням на 2 роки.

Для ІРЛП був введений альтернативний показник -індекс бідності, який однак, не отримав широкого застосування. Можливо, головною причиною цього може служити немилозвучну назву, яке компрометує капіталістичний лад багатьох країн. До слова сказати, цей показник розраховується також як і індекс людського потенціалу.

По суті своїй, ІРЛП містить в собі три основнихпоказника - це рівень життя, який може бути оцінений через внутрішній валовий продукт на душу населення, індекс освіти, тобто рівень грамотності населення, а також середню тривалість життя.

Показник освіти включає в себе ступіньграмотності дорослого населення, а також загальний відсоток учнів. Тобто кількість грамотних людей серед жителів держави, яким вже є 15 років, і можна вважати показником даного рівня. Грамотною людиною умовно можна назвати індивідуума, який може прочитати і написати найпростіший текст, що стосується його повсякденному житті. Зазвичай рівень грамотності можна з'ясувати під час перепису населення, але проводять її один раз в 10 років. Для того щоб перевірити це показник, щорічно проводять непрямі дослідження, за допомогою яких намагаються більш точно з'ясувати істинну кількість грамотних людей. Наприклад, проводять обстеження осіб, що вступають у шлюб, або призовників. Потрібно сказати, що такий метод носить вибірковий характер і не може дати точну і повну картину грамотності всіх верств населення.

Індекс розвитку людського потенціалу можемати значення від нуля до одиниці. Визначається він за формулою, де беруться до уваги среднеарифметические показники всіх трьох індексів, зазначених вище. Саме переклад показників в індексний значення, яке можна виразити в чисельному значенні від 0 до одиниці, робить можливим врахувати такі різні і неспівмірні показники в одному інтегральному показнику.

Хотілося б відзначити, що ряд країн не внесено дорозрахунок ООН. Малі країни Європи, такі, як Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако, Андорра не публікують свої дані. Новини в економіці цих держав дозволяють припускати, що ІРЛП дуже високий, як і 10 років тому. Деякі країни досі не включені в звіти ООН, до них можна віднести розділились Сербію і Чорногорію, а також Макао і Тайвань, хоча за попередніми даними вони мають дуже високий ІРЛП.

Країни, де йде війна, вже давно не визначаютьсвій індекс розвитку. Це такі держави, як Ліберія, Афганістан, Сомалі і т.п. Можна припустити, що даний показник в цих державах буде жахливо низьким.

  • оцінка: