ПОШУК

Ідеалізм в філософії - це духовне начало

Ідеалізм в філософії - це політична течія, якастверджує, що наш дух, підсвідомість і свідомість, думки, мрії і все духовне є первинними. Матеріальний аспект нашого світу же вважається чимось похідним. Іншими словами, дух породжує матерію, і без думки ніякого предмета не може бути.

ідеалізм у філософії це

загальні поняття

Виходячи з цього, багато скептиків вважають, щоідеалізм у філософії - це прийняття бажаного за дійсне. Вони наводять приклади, де переконані ідеалісти занурюються в світ своїх мрій, незалежно від того, стосуються вони конкретної людини або ж цілого світу. Тепер ми розглянемо два основні різновиди ідеалізму і порівняємо їх. Варто також відзначити, що обидві ці концепції, незважаючи на те що часто характеризуються протилежними догмами, є повною протилежністю реалізму.

об'єктивний ідеалізм у філософії

Об'єктивний ідеалізм у філософії

Об'єктивне протягом у філософській науці з'явилосяще в античні часи. У ті роки люди ще не розділяли свої вчення як такі, тому такої назви не існувало. Батьком об'єктивного ідеалізму прийнято вважати Платона, який уклав весь існуючий навколо людей світ в рамки міфу і божественних історій. Одне з його тверджень пройшло через століття і до сих пір є своєрідним гаслом всіх ідеалістів. Воно полягає в безкорисливість, в тому, що ідеаліст - це людина, яка прагне до вищої гармонії, до вищих ідеалів, незважаючи на дрібні негаразди і проблеми. За часів античності подібне протягом також підтримували Прокл і Плотін.

Дана філософська наука досягає свого апогеюза часів Середньовіччя. У ці темні століття ідеалізм у філософії - це церковна абсолютна влада, яка будь-яке явище, будь-яку річ і навіть сам факт існування людини пояснює як діяння Господа. Об'єктивні ідеалісти Середньовіччя вважали, що світ таким, яким ми його бачимо, був побудований Богом за шість днів. Вони повністю заперечували еволюцію і будь-які інші градації людини і природи, які могли привести до розвитку.

суб'єктивний ідеалізм у філософії

У новітній час ідеалісти відділилися від церкви.Вони в своїх навчаннях намагалися донести до людей природу одного духовного начала. Як правило, об'єктивні ідеалісти проповідували ідею загального миру і розуміння, усвідомлення того, що всі ми - одне ціле, яке може досягти найвищої гармонії у Всесвіті. На основі таких полуутопіческіх суджень і будувався ідеалізм у філософії. Ця течія представляли такі особистості, як Г. В. Лейбніц, Г. Гегель, Ф. В. Шеллінг.

Суб'єктивний ідеалізм у філософії

Дане протягом утворилося приблизно в 17столітті, в ті роки, коли з'явилася хоч найменша можливість стати вільною особистістю, незалежною від держави і від церкви. Суть суб'єктивізму в ідеалізмі полягає в тому, що людина будує свій світ за допомогою думок і бажань. Все, що ми бачимо, відчуваємо, є тільки наш світ. Інший же індивід будує його по-своєму, відповідно, інакше бачить і сприймає його. Такий «відокремлений» ідеалізм у філософії - це свого роду візуалізація як модель реальності. Представниками суб'єктивного ідеалізму є І. Г. Фіхте, Дж. Берклі, а також Д. Юма.

  • оцінка: