ПОШУК

Проблема істини у філософії

Проблема істини у філософії є ​​центральноюу всій теорії пізнання. Вона ототожнюється з самою сутністю, є одним з найбільш найважливіших світоглядних понять, знаходиться в одному ряду з такими ключовими явищами, як Добро, Зло, Справедливість, Краса.

Проблема істини у філософії і науці єдосить складною. Багато концепції минулого, наприклад, концепція Демокрита про неподільність атомів, вважалася протягом майже двох тисяч років безперечною. Тепер вона вже подається як оману. Однак, швидше за все, велика частка існуючих зараз наукових теорії виявляться помилками, які спростують згодом.

На кожному етапі свого розвитку людствомало тільки відносною істиною - неповним знанням, що містить помилки. Визнання істини відносної пов'язано з нескінченністю процесу пізнання світу, його невичерпністю.

Проблема істини у філософії також полягає втому, що знання кожної історичної епохи містить у собі елементи абсолютної істини, оскільки воно має об'єктивно істинний зміст, є необхідним етапом пізнання, включається в наступні етапи.

способи тлумачення

Проблема істини у філософії зажадала для свого рішення кількох способів тлумачення цього поняття.

  1. Онтологічне розуміння. «Істина - те, що є».Важливо сама наявність речі або предмета. Вірність висновку може бути розкрита в певний момент, людина відкриє його через слова, твори мистецтва, зробивши тим самим надбанням всіх. Однак до випадків різного розуміння і сприйняття одного і того ж процесу така позиція не критична.
  2. Гносеологічне розуміння.«Істина - коли знання відповідають дійсності». Але тут також виникає безліч розбіжностей, оскільки поширена практика порівняння явно незрівнянного: реально-матеріального і ідеального. Тим більше багато явищ, наприклад, «свобода», «любов», неможливо перевірити.
  3. Позитивістське розуміння.«Істина повинна підтверджуватися досвідом». Позитивізм розглядав тільки те, що можна реально перевірити на практиці, а решта виходило за межу вивчення «справжньою філософії». Подібний підхід явно залишає без уваги багато важливих для людини явища, процеси, сутність.
  4. Прагматичне розуміння. «Істина - корисність, ефективність знання». Відповідно до цього підходу вірним визнавали те, що дає ефект, приносить прибуток.
  5. Конвенціональне розуміння.«Істина - це угода». Відповідно до цього підходу, якщо виникали розбіжності, то слід було домовитися, що саме вважати вірним висновком. Така позиція може використовуватися тільки протягом певного часу і не у всіх областях діяльності.

Швидше за все, проблеми істини в філософіїоб'єднують всі ці підходи. Істина - те, що насправді існує, відповідає нашому знанню. У той же час це певний договір, угода. Вона об'єктивна і суб'єктивна, абсолютна і відносна, конкретна і абстрактна.

Велике значення в пізнавальної діяльностіграють віра людини, переконання, впевненість. У процесі пізнання суб'єкт стає до світу ближче, об'єднується з ним. Пізнавальні відносини - це відносини зацікавленості, а не байдужості і безособовості. У пізнавальному процесі присутній вольовий вибір віри і переконання. По суті, віра є відправною точкою пізнання і його метою. Вона дозволяє подолати той розрив, який існує між незнанням і знанням. Проблема істини у філософії полягає у виборі більш переконливого пояснення. Тому для мобілізації своїх духовних сил при відсутності точних доказів або нестачі інформації потрібно віра у власні можливості.

  • оцінка: