ПОШУК

Молодь як соціальна група: що з нею відбувається?

Саме в молодому віці людина вибирає свійосновний шлях і ті напрямки, за якими буде йти його життя. У цей час ми визначаємо свою долю, тому що іншої такої можливості життя не надає.

Молодь як соціальна група має своїкритерії оцінювання та характерні особливості, які її відрізняють від усіх інших груп в суспільстві. На даний момент молодь аналізується з точки зору декількох критеріїв: віку, психологічних і соціальних особливостей. Зазвичай останні дві характеристики розглядаються разом:

  1. Особливості емоційної сприйнятливості.
  2. Прагнення до ризику.
  3. Високий ступінь мобільності та адаптації до існуючих ситуацій.
  4. Прагнення максимально проявити себе і свої сили.
  5. Критичне ставлення до старшого покоління і нігілізм щодо сучасної дійсності.
  6. Прагнення до свободи і ідеалу.

Молодь як соціальна група проходить социализирующую стадію розвитку, а також засвоює освітні та громадянські якості, які повинні її підготувати до виконання «дорослих» обов'язків.

Зауважимо, що у вітчизняному суспільствознавстві вонадовгий час не розглядалася як окрема соціальна осередок. Справа в тому, що вона не вкладалася в визначення класової структури. Вперше визначення терміну «молодь» було дано в 1968 році В. Лисовським. Потім почали з'являтися й інші трактування, створені психологами і соціологами.

На даний момент молодь як соціальна група має певні межі: нижня починається з 14 років, а верхня закінчується тоді, коли людина досягає економічної та особистої самостійності.

Молодь Росії так само, як і в іншомудержаві, відрізняється максималістським ставленням до дійсності і безкомпромісністю по життю. Цим користуються всі політичні партії і діячі, які починають вміло маніпулювати цими особливостями, залучаючи молодіжних лідерів в свої ігри напередодні чергових виборів. Звичайно ж, сучасна молодь має певні і чіткі погляди на події в країні, але політики не зважають на них.

Зауважимо, що сучасна молодь має рядсоціальних проблем, які, як виявилося, не мають нічого спільного з державними інтересами. Сучасна політика щодо цієї категорії людей можна здійснити тільки на папері.

Молодь як соціальна група є неоднорідною: вона поділяється за місцем проживання (сільська й міська), соціального статусу і відношенню до субкультури.

Оскільки проблеми суспільства знаходяться в динаміці,вони проектуються і на молодих людей. Так як вони є найбільш беззахисними перед умовами навколишньої дійсності, ситуація ще більш ускладнюється.

Причому це стосується практично всіх сферіснування. Зауважимо, що життя сучасної молоді ускладнюється ще й тим, що в державі не приділяється належної уваги молодим сім'ям, їм не надається необхідна підтримка. Адже батьки не завжди можуть допомогти своїм дітям, а ринкова система привела до розвитку подібних проблем.

Зауважимо також, що розвивається конфлікт зстаршим поколінням, яке не тільки не допомагає соціалізації молоді, а й є гальмом в русі цього процесу. Зокрема, збільшується кількість конфліктних ситуацій та запобігання проявам девіантної поведінки.

Також помітним стає зниженнязацікавленості молодого покоління у праці, тому що в даний час стає проблематичним задовольнити свої потреби завдяки сумлінній праці на благо суспільства.

Тому в даний час молодь як соціальнагрупа вважається найменш захищеною як в політичному, так і в соціальному плані. І це не може не позначитися на її сприйнятті дійсності і поведінкових реакціях.

  • оцінка: