ПОШУК

Риси ринкової економіки: її переваги і слабкі сторони

Історично ринкова економіка вважається дітищемєвропейського капіталізму, який виник в XV-XVI століттях і розвивається до сьогоднішніх днів. Широкий приватний сектор в господарюванні, вільна конкуренція, саморегуляція ринку - все

риси ринкової економіки
це загальні риси ринкової економіки.Антагоністом для неї і довго конкуруючим типом господарювання є командно-адміністративна система. По суті, основні відмінні риси ринкової економіки витікають з її децентрализованности. У корпоративних фашистських і соціалістичних державах домінувала планова система господарювання. В її умовах всі основні економічні питання були підпорядковані потребам державної влади, а центральний уряд приймало на себе весь комплекс господарських питань: що виробляти, в якій кількості, які елементи задіяти у виробництві, яким чином розподіляти підсумковий продукт і так далі. Основні ж риси ринкової економіки витікають з приватної власності на засоби виробництва. Держава тут виступає лише гарантом конституційних норм, дотримання законів і рівних можливостей. Однак воно не бере участь в ціноутворенні, визначенні зарплат, не визначає прямим втручанням прискорений розвиток потрібних промислових секторів. По суті, це головна відмітна риса ринкової економіки. З неї відбуваються і інші:

  • З'являється різноманіття різних форм власності. Якщо при командно-планової системи всі засоби виробництва належать уряду, то
    відмінна риса ринкової економіки
    тут, крім державних, широко присутні приватні, колективні та громадські права на власність.
  • Виникає конкуренція, яка на певномуетапі оживляє економічну діяльність суспільства і підвищує загальний рівень життя. Недоліком є ​​те, що переможці цієї конкуренції з часом монополізують ринок, перетворюються на великі корпорації і починають втручатися в соціальне і політичне життя суспільства.
  • Ціноутворення відбувається за принципом попиту-пропозиції.
  • Необхідність орієнтуватися на ринок нерідко змушує виробника підвищувати якість своїх продуктів.

Змішана система господарювання

Разом з тим, слід зазначити, що, незважаючи на широке переконання про те, ніби

загальні риси ринкової економіки
сучасні світові лідери розвивають своюекономіку шляхом лібералізації ринку, найпопулярнішим сьогодні є змішаний тип господарювання. Йому віддані США, Австралія, Росія, Японія і безліч країн Європейського союзу. Він представляє якийсь синтез ринкових цінностей і командно-адміністративної системи. Такі масштабні кризи, як Велика депресія в США, явно розкрили негативні риси ринкової економіки і змусили західні уряди зробити висновки. Тоді, в 1920-х, уряд Герберта Гувера довгий час не вживало державних зусиль до подолання кризи, сподіваючись на успішну природну саморегуляцію ринку. Як відомо, ні до чого хорошого це не призвело. Сучасні прогресивні уряду заохочують функціонування вільних підприємницьких відносин і конкуренцію, однак зберігають за собою вельми вагомі аргументи впливу у вигляді важелів фіскальної політики. Завдяки цьому негативні риси ринкової економіки згладжуються.

  • оцінка: