ПОШУК

Структура і предмет філософії

Зародження філософії як науки відбулося ще вдревні століття, саме тоді в Греції вперше з'являється думка про те, що сукупність всіх знань про природу і світі може бути впорядкована в єдиний цілий конгломерат, з якого згодом можна буде виділяти деякі найважливіші аксіоми і принципи. Потім можна послідовно, крок за кроком можна обгрунтувати все решта знання так, що вони всі разом будуть представляти собою єдину цілу систему.

Вперше предмет філософії стає затребуванийв школі стоїків і Академії Платона, тут він складається з трьох частин - фізики, логіки і етики. Сучасна фізика є лише одну з небагатьох природних наук, в той час як грецька фізика представляла все наукове знання про природу в цілому і про окремі її елементах: космосі, вогонь, воду, мінералах, рослинах і тваринах. Грецька класифікація трактувала фізику, як науку про те, що існує саме по собі. Етика представляла собою науку про поведінку людини, його характері, вчинках і взагалі про будь-яких аспекти, пов'язані з життєдіяльністю людей, проте основною концепцією цього вчення була чеснота. Логіка - це вміння міркувати і говорити, можливість висловлювати вчинки і речі словами.

Таким чином, предмет філософії включав в себетри окремі науки і три основні філософські проблеми, відповідні трьом сферам реального світу - природи, суспільства, мислення. Через багато років найбільший учений - філософ Гегель заявив, що філософія ділилася і завжди буде ділитися на три основних аспекти - логіку, філософію природи і філософію духу. Однак уже в першому столітті до Різдва Христового до трьох філософським напрямком додалося четверте, оповідав про перші початки всього сущого або про божественну природу всього світу. Таким чином, предмет філософії поповнився ще одним значущим терміном, який придбав назву метафізика.

З чотирнадцятого по вісімнадцяте століття відбулисяглибокі зміни в науці, в зв'язку з виникненням експериментально-математичної фізики, що неминуче вплинуло на світогляд людей і власне на сам предмет філософії. Структура філософського знання стала включати в себе пошук нових методів достовірних навчань в області методології і теорії пізнання. Засновниками нової філософії прийнято вважати Декарта і Бекона, який розділяє основні види знання про особливості людської душі, інакше називаються здібностями. У свою чергу Декарт запропонував загальну картину філософії у вигляді дерева, де корінням є метафізика, стовбуром - фізика, а гілками - всі інші науки, що беруть свій початок з філософії - медицина, етика, механіка. Таким чином, метафізика вважається навіть більш достовірної і фундаментальною наукою, ніж математика, але служать вони все в кінцевому підсумку, тим цілям, які пропонує етика.

До XVIII століття практично не було різниці міжпоняттями «наука» і «філософія», предмет філософії припускав розвиток цілком конкретних наукових знань. Найбільший фізик і математик того часу Ньютон вважав себе істинним філософом, а Карл Лінней назвав свою роботу «Філософія ботаніки». Структура і предмет філософії досі базується на чотирьох основних принципах: онтологія - наука про буття, гносеологія - наука про знання, етика - вчення про благо, і вчення про їх абсолютній єдності - метафізика. Незважаючи на те, що структура і предмет філософії змінювалися протягом усього часу її існування, кожне з філософських вчень має свою внутрішню логіку і своє власне унікальне напрямок. Саме ці аспекти роблять предмет філософії не тільки важливим для розуміння, але і дуже цікавим для вивчення і пізнання загальної картини світу, а так само свого місця в цьому світі.

  • оцінка: