ПОШУК

Як правильно оформити список використаної літератури?

Список використаної літератури єневід'ємною частиною будь-якого інтелектуального праці, будь то шкільний доповідь або професорська дисертація. До його оформлення застосовуються певні правила, яких необхідно дотримуватися для того, щоб уникнути труднощів з науковим керівником. Даний перелік традиційно поміщають після основної роботи. У нього включаються всі джерела, які згадувалися в тексті, а також ті, інформація з яких була взята для аналізу.

Список використаної літератури являєсобою не просто перелік книг, але і їх бібліографічний опис, яке рекомендується брати з довідки, що розташовується, зазвичай, в кінці видання або на звороті титульного аркуша. Всі джерела необхідно розташувати в певній послідовності. У список використаної літератури входять і електронні ресурси, якщо вони були потрібні для роботи.

список використаної літератури

Бібліографія робиться на окремому аркуші. На її початку потрібно відзначити нормативні документи, якщо такі використовувалися. Вони розташовуються за групами, які виділяються в залежності від ступеня значимості. У кожній з груп джерела прописуються в порядку хронології.

Список використаної літератури продовжуютькниги, написані російською мовою. Їх необхідно розташувати в алфавітному порядку відповідно до великою літерою прізвища автора. У разі, якщо він не вказаний, то враховується сама назва книги. Якщо список використаної літератури містить кілька джерел, написаних однією людиною, то вони розташовуються в алфавітному порядку. Далі згадуються статті з друкованих видань. Однак потрібно врахувати, що в дисертації, наприклад, їх потрібно відзначити тільки в самому тексті, а в бібліографії посилань на них не робити. Якщо ж оформляється список для шкільного доповіді або студентської роботи, то в кінці потрібно вказати всі джерела.

список використаної літератури з економіки

Після цього в перелік поміщаються підручники абоінша допомога на іноземній мові. В їх нумерації враховується місце щодо латинського алфавіту. В самому кінці розташовуються веб-сторінки мережі Інтернет. Їх адреса повинна починатися з символів http: //.

Наприклад, при підготовці реферату студенту всписок використаної літератури з економіки потрібно включити всі джерела, які застосовувалися в роботі. Особливо важливо в даному випадку робити посилання на нормативні документи.

список використаної літератури оформлення

Так як джерел, зазвичай, досить багато (а вдисертації, наприклад, їх може бути до 200 штук), то список використаної літератури (оформлення) можна зробити не вручну, а за допомогою інструментів програми "MS Word". Такі можливості дає версія 2007 року. Для цього тут спеціально відведена група, що має назву "Посилання та списки використаної літератури". Це значно полегшить завдання, якщо робиться курсова або дипломна робота. У шкільному доповіді або рефераті, в більшості випадків, простіше самостійно скласти список.

Щоб правильно оформити бібліографію, важливозаздалегідь ознайомитися з прикладами опису джерела. Тут повинні бути вказані не тільки автор і назва, а й найменування видавництва, а також рік випуску книги.

  • оцінка: