ПОШУК

Дослідницька діяльність - алгоритм і структура

В ході проведення реформування системиосвіти, в даний час велика увага приділяється реалізації діяльнісного підходу. Суть полягає в тому, що дитина є повноправним, активним учасником навчально-виховного процесу.

При ознайомленні дошкільника з навколишнім світом,на перший план виступає дослідницька діяльність, активність. Допитливість і бажання пізнання є наріжним каменем при реалізації програм дошкільного виховання. В умовах величезного інформаційного потоку, доступності всіляких ресурсів і легкості знаходження рішення будь-якої проблеми, дитина повинна хотіти пізнавати нове.

дослідницька діяльність

Пізнавально-дослідницька діяльністьдошкільнят - природний стан дітей. Згадайте себе в дитинстві - можливо, хтось розбирав батьківські годинник, намагаючись зрозуміти суть механізму. Маленький дослідник з викруткою в руках - закономірне і нормальне явище для дітей як шкільного, так і дитсадівського віку.

Дослідницька діяльність створює умовидля психічного розвитку, далі плавно переходячи в саморозвиток. Досвідчений педагог знає і розуміє, що не слід заважати цьому процесу, достатньо лише направити його в потрібне русло.

дослідницька діяльність школярів

Багато вітчизняних психологи схиляються до думкипро те, що дослідницька діяльність - це вища форма розвитку пізнавальної активності, коли дитина не хаотично намагається зрозуміти, що як влаштовано, а цілеспрямовано, намагаючись планувати результат, йде до наміченої їм мети.

Структура пошукової діяльності представлена ​​наступним чином:

- передана від дорослого або висувний самими дітьми завдання, що вимагає рішення;

- аналіз умов, які сприяють вирішенню поставленого завдання (дана операція може бути виконана дітьми як самостійно, так і за допомогою дорослого);

- висування гіпотез про виникнення завдання і способів її рішення;

- вибір способів перевірки і безпосередньо сама перевірка способів вирішення завдання;

- висновки, підсумки, аналіз;

- нові завдання і їх обговорення.

Дослідницька діяльність здійснюється за наступним алгоритмом:

- формулювання проблеми;

- визначення теми, постановка мети і завдань;

- висування гіпотези;

- розробка плану дій;

- безпосереднє проведення досвіду для підтвердження або спростування висунутої гіпотези;

- аналіз реалізованих заходів, висновки, подальша розробка шляхів вирішення проблеми.

Дослідницька діяльність школярів і дошкільнят, втім, як і всіх людей, передбачає дію по вищеописаного алгоритму.

дослідницька діяльність дошкільнят

Що ж стосується інтересів і тем для дослідження,то старші дошкільнята воліють експерименти, в яких проглядаються причинно-наслідкові зв'язки. Так, в ігровій формі (а провідним видом діяльності в даному віці є гра), розвивається мислення. Головне завдання дорослого - спробувати зацікавити дитину незвичайним досвідом або ефектом, дати можливість провести експеримент самому дошкільнику.

  • оцінка: