ПОШУК

Грамотне оформлення реферату

Реферат являє собою найпростішу форму письмової роботи студента. В даному випадку не потрібно великого обсягу, поглибленого аналізу.

Студент має право самостійно вибративподобану тему із запропонованого списку і узгодити її зі своїм викладачем. Далі необхідно вивчити проблему, ознайомившись з матеріалами по темі. На основі аналізу обраної літератури слід логічно викласти суть проблеми в даному рефераті. Якщо ви самостійно не встигаєте виконати роботу в строк, співробітники Універест.Ру завжди готові швидко і грамотно виконати ваше замовлення.

Загальноприйнято, що навчальні заклади прискладанні вимог до оформлення рефератів дотримуються правил державного стандарту про науково-дослідних роботах. Оскільки даний ГОСТ стосується наукового сектора і не охоплює гуманітарний профіль, студент при виконанні роботи повинен дотримуватись рекомендацій, викладених в методичке по досліджуваної дисципліни.

Оформлений реферат повинен мати стандартну структуру:

  1. перша сторінка - титульний лист;
  2. друга сторінка - зміст;
  3. третя сторінка - введення (1-2 стор.);
  4. основна частина, що складається з декількох розділів (12-15 стор.);
  5. висновок (1-3 стор.);
  6. Список використаної літератури.

Зміст - перелік всіх розділів роботи, складений в суворій послідовності, із зазначенням сторінок. Нумерація присвоюється кожній сторінці, на титульному аркуші - непроставляється.

У вступі необхідно викласти мету і завдання даної роботи, обгрунтування, чому ви вибрали саме цю тематику.

Кількість розділів в основній частині залежить від вимог в методичке, і разом з тим має бути достатнім для повного викладу матеріалу обраної тематики.

Важлива частина роботи - висновок! У ній студент формує висновки, наводить свої пропозиції по темі реферату. Висновок повинен бути логічно побудованим, чітким і по суті: від однієї до трьох сторінок.

Робота роздруковується на аркушах формату А4чорним чорнилом. Рекомендується шрифт Times New Roman (найчастіше 14-го розміру) і полуторний інтервал між рядками. Прийнято вирівнювання загального тексту по ширині і відступ з початку абзацу - 1,25 см.

Заголовки завжди виділяють жирним шрифтом, і в кінці крапка не ставиться. У роботі при необхідності можна використовувати малюнки, формули і таблиці, не забуваючи про їх нумерації.

Список використаної літератури складається за загальноприйнятим бібліографічного опису документа.

Пам'ятайте, що кожна ваша робота, від реферату до дипломного проекту, вимагає вміння логічно мислити і грамотно викладати свої думки!

  • оцінка: