ПОШУК

Сутність маркетингу та його роль в сучасних ринкових відносинах

Результатом будь-якої діяльності є збут абореалізація товарів і послуг з метою отримання прибутку. Будь-яке суспільство будується на виробництві матеріальних благ з використанням наявних ресурсів, і їх розподіл. Сутність маркетингу полягає саме в раціональному розподілі товарів і послуг, пошуку нових каналів збуту і вивченні моделей поведінки покупців.

Маркетинг може являти собою певну концепцію або конкретну модель поведінки, тобто спосіб його застосування на практиці.

Існує кілька понять цієї науки. Кожен вчений в галузі економіки дає свою оцінку і по-своєму визначає роль маркетингу. Якщо узагальнити ці значення, то можна сказати, що це сукупність методів, прийомів і інститутів їх здійснюють, для доведення пропозицій до конкретного споживача, який в них потребує.

Сутність маркетингу полягає в здійсненнівсіх видів праці, спрямованих на просування товарів або послуг до покупця. Наявні цінності (товари і послуги) є вкладами в цей процес. А задоволення бажань споживача вважається кінцевим результатом.

Розрізняють такі маркетингові цілі:

1. Досконале вивчення бажань і потреб потенційних споживачів.

2. Орієнтування товарів і послуг на потреби покупців.

3. Проведення рекламних акцій з метою доведення відомостей про товар і послуги до споживача. Тут особлива увага приділяється тому, щоб зацікавити і змусити зробити покупку.

4. Доставка товару до місць з найбільшим попитом саме в той час, коли це необхідно. Кількість товару або послуг і їх ціна також повинна відповідати запитам споживачів.

Сутність маркетингу полягає і в здійсненні планування, контролю над бюджетом і результатами діяльності.

До основних його принципів відносять:

1. Вивчення ринку, потреб, попиту до прийняття виробничих рішень.

2. Виконання необхідних вимог, які будуть відповідати сучасним запитам і ринкової ситуації. Виробництво повинно орієнтуватися на потреби споживача і вміти перебудуватися у зв'язку з появою нових факторів.

3. Вплив на вибір покупця і на весь ринок за допомогою спеціальних засобів. Тут важливу роль відіграє реклама як засіб впливу на споживача.

Сутність маркетингу змінювалася залежно від періоду розвитку виробничих процесів і ринкових відносин. Тут розрізняють кілька етапів.

Спочатку діяльність була заснована на розвитку товарної орієнтації. Тобто поліпшувалася якість товарів і послуг без урахування попиту і потреб.

Потім виробники стали орієнтуватися на збут продукції за рахунок реклами, довгострокового планування та інших методів. Це збутова орієнтація.

Далі слід ринкова концепція, яка пов'язана з підвищенням якості товарів і послуг на тлі високого попиту.

І, нарешті, останні десятиліття ознаменувалисярозквітом маркетингової орієнтації, яка має на увазі використання всіх методів, необхідних для впливу на споживача з метою підвищення попиту.

Розрізняють такі види сучасного маркетингу:

Соціальний маркетинг займається вивченням політичних і суспільних факторів, які впливають на попит.

Консюмеризм орієнтується більше на захист прав споживачів.

Біхейворізм бере за основу психологічну модель поведінки покупця.

Стратегічний маркетинг є одним зпопулярних напрямків. Тут враховуються всі фактори, що впливають на попит. До них відносять не тільки зовнішні прояви, а й внутрішні резерви і можливості фірми.

Кожне з цих напрямків має на меті вивчення попиту і бажань споживачів.

  • оцінка: