ПОШУК

Теорія справедливості і соціальні права

Поняття справедливості завжди відігравало дуже важливуроль в будь-якому людському суспільстві, будучи однією з фундаментальних етичних категорій. Адже різні суспільні групи вносять неоднаковий внесок у економічне та соціальне життя соціуму і грають в ньому різну роль, але певний мінімум економічних ресурсів повинен бути гарантований всім без винятку. Теорія справедливості покликана проаналізувати це досить складне поняття, яке, з одного боку, вимагає пропорційності, а з іншого - рівності.

Ця суперечливість у визначенні соціальноїсправедливості викликала критику з боку праволіберальних економістів і ідеологів. Вони вважали соціальний ідеал несумісним з ринковими принципами, а також заявили, що він протистоїть конкуренції і свободи. Теорія справедливості, що зародилася в 70-х роках минулого століття, стала спробою поєднати і врівноважити ці, здавалося б, непримиренні поняття. Вона стала основою такого явища в політичній і соціальній філософії, як лівий лібералізм.

Головними компонентами справедливості єчесність, що розуміється як безкорислива і чесна процедура розподілу необхідних благ на підставі сучасного варіанта старої доброї теорії суспільного договору, і так звана «завіса незнання». Останній термін означає, що особи, які приймають рішення про справедливий розподіл, повинні перш за все прагнути захистити найбільш обездолених людей, для цього їх треба поставити в таку ситуацію, щоб вони не знали, яку громадську позицію займатимуть і які блага отримають. Автором цієї концепції був Джон Ролз. «Теорія справедливості» - так називається одна з найбільш яскравих книг цього мислителя. "Прагнення до рівності не тільки раціонально, воно є найбільш природним інстинктом розумної людини, - вважає філософ, - нерівність може бути терпимо тільки в тих випадках, якщо воно полегшує тяготи найбідніших".

Книга Джона Ролза дала поштовх не тількидискусій вчених, а й розвитку нових теорій в області прав людини. Зокрема, правозахисники стали більше звертати увагу на соціальні права і їх забезпечення. Теорія справедливості, примирюючи поняття свободи і соціальної рівності, привела до більш чіткому визначенню свободи як такої. «Свобода для» стала розумітися не тільки як свобода вибирати уряд, релігійні переконання або приєднуватися до тих чи інших колективам, а й мати економічні права. А в поняття «свобода від» увійшли не тільки такі компоненти, як свобода від рабства і тортур, а й від голоду.

Теорія справедливості також дуже жорстко ставитьпитання про те, чи можуть бути обмежені права особистості суспільним благом, і відповідає на нього негативно. Джон Ролз вважає, що людина, як говорив ще Іммануїл Кант, не може бути засобом, але тільки метою, і тому його права і свободи не можна зменшувати заради соціального добробуту або світу. З іншого боку, в перелік прав індивіда включені і права на гідний рівень життя, який повинен бути забезпечений державою.

При всіх недоліках і умовності концепціїгарвардського вченого, його основні висновки були підхоплені найбільш відомими міжнародними юристами і правозахисниками. Права людини є неподільними, стверджують вони, і тому люди, які живуть у страху придушення свобод, і люди, що живуть без соціального захисту, однаково є жертвами порушень прав людини. Їх багаторічний досвід доводить, наскільки правий був Ролз. Теорія справедливості багато в чому була підтверджена практикою - порушення прав людини постійно породжують проблему бідності, а бідність призводить до чергових порушень і насильствам. Адже кожен з нас заслуговує і однакового рівня можливостей, і однакового рівня життя.

  • оцінка: