ПОШУК

Що означає дефлятор ВВП і як він розраховується

Валовий внутрішній продукт - це, напевно, самийголовний з усіх макроекономічних показників, що дозволяє судити про результати економічної діяльності в країні за конкретно визначений період часу. Він являє собою сукупний обсяг виробленої продукції і наданих послуг, отриманий резидентами конкретної держави. Для того щоб привести цей показник в такий же вид, економісти розраховують дефлятор ВВП, що дає можливість простежити динаміку за кілька звітних періодів в умовах постійно мінливого рівня і структури цін. Даний показник є узагальненим вимірником поточної інфляції, тому завжди привертає до себе увагу багатьох експертів.

дефлятор ввп

визначення

Дефлятор ВВП - це особливий ціновий індекс,створений для визначення сукупного рівня цін на послуги і товари (споживчого кошика) за конкретний, окремо взятий період. Він дозволяє розраховувати зміни реальних обсягів виробленої в країні продукції. Зазвичай його розрахунком займаються в департаментах офіційної статистики, в Росії цим питанням відає Федеральна служба держстатистики.

дефлятор ввп це

Основні властивості

Коли розраховують дефлятор ВВП, враховуютьабсолютно всі товари і послуги, які включаються до складу ВВП даної країни. Імпортні товари при визначенні цього показника виключають. На відміну від індексу споживчих цін, цей індекс (дефлятор ВВП) грунтується на величині споживчого кошика поточного року, тоді як для ІСЦ використовують базисний період. Якщо за період розрахунку була проведена якась нова продукція, то вона також потрапляє до складу цього показника.

індекс дефлятор ввп

Розрахунок і взаємозв'язок формул

Дефлятор ВВП - це відношення номінального розміруВВП (Nominal GDP), вираженою в ринкових цінах поточного періоду (зазвичай беруть один рік), до реального ВВП (Real GDP), який визначається в цінах базисного року. Як правило, отриманий результат множать на 100, т. Е. Переводять в відсотки. Таким чином, його формулу можна представити в наступному вигляді:

GDP deflator = (Nominal GDP value / Real GDP value) х 100%.

Номінальний ВВП розраховується за допомогоюдекількох способів: за видатками (виробничий метод), за доходами (розподільчий метод) і по доданій вартості. Найчастіше використовують перший варіант, який передбачає використання такої формули:

ВВП = РН + ВЧИ + Г + ЧЕ, де

РН - витрати населення;

ВЧИ - валові приватні інвестиції;

Г - держзакупівлі;

ЧЕ - чистий експорт країни (різниця між показниками експорту та імпорту).

Крім цього, розраховують індекс цін звітного року (періоду), який потрібен для того щоб підрахувати реальний ВВП:

Індекс цін поточного періоду = Ціни поточного періоду / Ціни базисного періоду.

Розділивши на нього значення номінальноговнутрішнього продукту, ми отримаємо вартісне вираження обсягу національної продукції в порівнянних цінах. Як неважко помітити, даний індекс цін, по суті, і є дефлятор ВВП. Тому дуже часто для його знаходження застосовують таку формулу:

GDP deflator = Σ (Qt x Pt) / Σ (Qt x P0), Де

Доt - обсяг продукції звітного періоду в натуральному вираженні;

Pt - ціна на товар (послугу) в звітному році;

P0 - ціна на товар (послугу) в базисному році.

Отриманий індекс має ще одну назву - індекс цін Пааше. Якщо отримане значення більше одиниці, це означає, що інфляція в економіці зростає, а якщо менше - падає.

  • оцінка: