ПОШУК

Основні вимоги до оформлення дисертації

Якщо у вас вже готовий рукопис наукової роботи,можна приступати до завершального етапу, який проходять всі здобувачі наукового ступеня. Для цього варто уважно вивчити вимоги до оформлення дисертації.

Для початку звернемо увагу на змістпідготовленої роботи. У ньому повинні бути всі необхідні елементи, які традиційно складають структуру дисертації. Починатися вона повинна, звичайно, з титульного листа. Тут необхідно привести назву дисертації, імена автора та його наукового керівника або консультанта, спеціальність, за якою захищається дана робота, місце і рік виконання. При цьому наводиться той рік, в якому була проведена попередня захист даної роботи.

Вимоги до оформлення дисертації такожрегламентують форму змісту, листа, на якому наводяться прийняті умовні позначення і скорочення. На останньому необхідно привести всі скорочення, які зустрічаються по тексту роботи. Підійдіть до цього пункту з усією відповідальністю, щоб не було зауважень у ваших опонентів і експертів. Тут варто також привести умовні скорочення, які вважаються загальновживаними для вашої спеціальності.

Як і всі інші наукові роботи, дисертаціяпочинається з введення, в якому наводяться дані, які підтверджують актуальність виконаних досліджень, формулювання мети роботи. Тут же наводиться перелік завдань, які були вирішені в ході підготовки даної дисертації, обгрунтовується практична цінність досягнутих результатів і наводиться інформація про їх апробацію.

Основний текст роботи ділиться на 4-5 глав, кожназ яких має логічне завершення. У першій наводяться відомості про результати наукової діяльності інших дослідників, які працювали в цьому ж або суміжному напрямку. Аналізуються і зіставляються наявні факти. У другому розділі описуються застосовувані матеріали і методики. Акцентувати увагу на стандартних методах в даному випадку не варто. У наступних розділах наводяться дані про виконану роботу, отримані результати і їх значимості не тільки з наукової, але і з практичної точки зору.

Вимоги до оформлення дисертації такожпоширюються на список використаних джерел, який обов'язково наводиться в кінці кожної наукової роботи. При цьому він повинен починатися з переліку публікацій здобувача, в яких були відображені основні досягнення автора роботи.

Вимоги до оформлення дисертації встановлюютьрозмір полів, тип і розмір шрифту для тексту роботи. При цьому мінімальний розмір букв і інших символів повинен бути 1,8 мм. Двосторонній друк тексту неприпустима. Папір повинна бути білою, текст чорним. Зображення - чіткими, і містити всі необхідні відомості. До них обов'язково треба привести всі необхідні описи і посилання в тексті роботи. Для наочності окремі відомості можна приводити як в табличній формі, так і у вигляді графіків. В такому випадку дублювання даної інформації в тексті виконувати не варто.

Вимоги до оформлення дисертації ВАК НЕвстановлюють конкретних вимог до обсягу наданої роботи. Але при цьому традиційно вважається, що якщо до захисту представлена ​​кандидатська дисертація (за всіма науковими напрямками, крім гуманітарних), то її обсяг не повинен перевищувати 150 сторінок. Для докторської досить 300 сторінок, але не більше 350. Якщо ж захищається робота з гуманітарної спеціальності, то її обсяг можна збільшити практично на третину.

Вимоги ВАК до оформлення дисертації є дуже важливим нормативним документом для всіх здобувачів наукового ступеня. Відступ від наведених в них правил неприпустимо.

  • оцінка: