ПОШУК

Як робити аналіз вірша

Аналіз вірша, мабуть, один з найбільшскладних видів літературознавчої діяльності. Це пов'язано зі специфікою вірші як літературного твору, адже воно, часом, відображає дуже тонкі і потаємні почуття і переживання автора, які досить складно піддаються холодному структурному аналізу. Проте, в літературознавстві і в педагогічній діяльності є певні правила, які детально описують, як робити аналіз вірша. З урахуванням цих правил можна скласти план-схему, де по пунктам, в певному порядку вказуються основні критерії аналізу. Отже, складемо схему, чітко відповідає на питання, як робити аналіз вірша?

1. Спочатку вказується назва вірша і його автор, а потім необхідно розповісти про час появи твору, про історію його створення, де воно було написано, за яких обставин і кому присвячено. Будь-який літературний твір, і ліричний в тому числі, обов'язково пов'язано з історичною епохою, особливостями даного періоду розвитку суспільства. Тому другий пункт схеми цілком закономірний.

2. Відображення в вірші епохи, її історичних особливостей.

3. Історичний період часу, в який написано твір, так чи інакше, позначається на його жанровому своєрідності. Тому його необхідно охарактеризувати, показавши основні літературні течії і напрямки, близькі автору, і то, як вірш було сприйнято сучасниками.

Перші три пункти схеми показують, як робити аналіз вірша з точки зору соціально-історичного розвитку суспільства, взаємини поета і суспільства і жанрового своєрідності твору.

Наступні п'ять пунктів схеми відповідають на питання: як робити аналіз вірша з точки зору його образного світу, а також побудови та розвитку конфлікту в творі.

1. Необхідно переказати зміст вірша, його сюжет.

2. Структура змісту допоможе визначити тему вірша, а також основну думку автора і проблему, яку він ставить у творі.

3. У будь-якому поетичному творі є ліричний герой або образ, який ні в якому разі не можна ототожнювати з самим автором. Характеристика ліричного героя, його почуттів, думок і відчуттів допомагає глибше розкрити і зрозуміти поетичний світ твори.

4. Світовідчуття ліричного героя впливає на розвиток конфлікту. В ліричному творі конфлікт, як правило, внутрішньоособистісний, який також необхідно визначити і охарактеризувати.

5. Нарешті, при наявності сюжетної лінії в творі необхідно показати її розвиток, вказавши на зав'язку, кульмінацію і розв'язку.

Тепер поговоримо про те, як робити аналіз вірша, щоб розкрити особливості поетичної мови його автора. Це дуже непросте завдання.

1. Потрібно вказати на художні прийоми, використовувані автором, і їх роль в розкритті внутрішнього світу ліричного героя.

2. Проаналізувати основні виражальні засоби мови у вірші: поетичні стежки (метафори, порівняння і т.д.); стилістичні фігури (оксюморон, риторичні запитання, звертання, вигуки і т.д.). Виявити особливості поетичної лексики і побудови речень.

3. Важливу роль в аналізі вірша відіграє визначення розміру вірша. Він створює ритм твору, його «мелодію» і «звучання».

4. Особливу функцію в віршованому творі виконує рима. Визначення різновиди рими по розташуванню в строфі також входить в аналіз поетичного твору.

Перераховані основні аспекти, які потрібновраховувати при відповіді на питання, як робити аналіз твору. Вдумливе глибше прочитання ліричного вірша допоможе відкрити всі грані поетичної творчості, дивовижну красу поезії і індивідуальний стиль поета.

  • оцінка: