ПОШУК

ділові комунікації

Ділові комунікації являють собоюофіційно-діловий стиль, що підрозділяється на усний та письмовий вид. До письмової форми відноситься діловий лист, резюме, заяву і контракт. Загальноприйняті форми ділової комунікації, пов'язані з усним типу, підрозділяються на ділові бесіди, збори, наради, конференції, переговори і інші ділові зустрічі. Від безперешкодного і швидкого поширення інформації в діловому стилі безпосередньо залежать ринкові відносини. Досить поширеними сьогодні є презентації, прес-конференції, «круглі столи», зборів акціонерів, виставки, ярмарки нових товарів і брифінги.

Однак головною формою в усному діловому спілкуванніє діалог. Його основною формою є бесіда. При цьому ділова бесіда залишається найпоширенішою формою ділового спілкування. В процесі цього виду бесіди можна розглядати питання працевлаштування, ремонту офісу або квартири, здійснення угоди і простого співробітництва.

Основне правило діалогу - донести правильно інформацію до партнера. В основному, в нерозумінні отриманої інформації винен сам говорить.

Ділова комунікація характеризується такими традиційними жанрами: інтерв'ю, публічне мовлення, консультація і коментар.

До специфічних жанрів ділової комунікації відносять: дискусію, спір, дебати, полеміку і дебати. Дані поняття є структурними елементами нарад, зборів і конференцій.

Ділові комунікації повинні відповідати сучаснимвимогам спілкування. Це, по-перше, простота і стислість побудови фрази або мовної конструкції. По-друге, використання розмовної професійної лексики. По-третє, мова повинна бути логічно організованою, і обов'язково простежування послідовності у викладі аргументів.

Ділові комунікації є доситьефективним інструментом в досягненні намічених цілей партнерів. Ними при переговорах широко використовуються стилістичне побудова речень, словосполучень і простих фраз.

Також для отримання необхідних результатів можуть бути використані такі психотехнічні прийоми, як:

- уявна діалогізація (побудова діалогу таким чином, що партнер вводиться в оману);

- емоційний вигук (посилення уваги до предмету переговорів);

- питально-відповідний хід (прикладом служить риторичне питання, який забезпечує підтримку уваги партнера);

- евфемізми ( «м'якші» аналоги різких слів, здатні підтримати доброзичливу атмосферу під час переговорів і знизити прояв негативних емоцій).

Ділові комунікації при мовному спілкуванні повинні бути зорієнтовані на необхідну реакцію партнера, для досягнення сприятливості якої потрібно дотримуватися таких правил:

- у кожного партнера повинні бути присутніми особистісні якості ділової людини (впевненість в собі, інформованість, компетентність, вміння об'єктивно оцінювати інформацію);

- дотримуватися релевантність (доречність і смислове відповідність між питанням і отриманою відповіддю);

- в ділового мовлення має бути присутня мовна нормативність (короткі фрази, чітко формулюють думку).

Також під час ділових переговорів партнериповинні стежити за правильністю своєї мови - не робити помилок в наголос і вимові. Також необхідно стежити за «словами-паразитами», які дуже часто і непомітно «входять» до нашої мови. І, часом, дуже важко позбутися від таких слів: "як би", "так би мовити", "це саме".

Підводячи підсумок сказаному, можна сказати, що дотримання саме цих правил ділової комунікації дозволить партнерам відповідати стандартам ділової людини.

  • оцінка: