ПОШУК

Принципи психології як основа побудови і використання ділових ігор в бізнес-освіті

Для підготовки менеджерів, а ще частіше - дляпідвищення їх кваліфікації зараз активно використовуються різноманітні тренінгові системи та комп'ютерно-програмні засоби. Перш за все, це ділові ігри, що використовує методи психології та імітують діяльність керівництва певної компанії, де навчають набувають навичок самостійного перенесення отриманих теоретичних знань в область прийняття конкретних управлінських рішень. Безумовно, якість ділової гри безпосередньо залежить від того, як в ній реалізуються принципи психології як науки, наскільки адекватно і правдиво ця модель відтворює економічну ситуацію. Імітаційне моделювання та основні принципи психології є теоретичною основою побудови та застосування таких ділових ігор.

Для підготовки і обґрунтування управлінськихрішень існує достатня кількість економіко-математичних моделей, що використовують принципи психології, однак охопити ними все що представляють практичний інтерес завдання неможливо. Найчастіше моделі виявляються надмірно складними, і не існує методів знаходження рішень навіть для таких досить просунутих завдань, що вирішуються за допомогою комп'ютерів, як, наприклад, управління запасами, для знаходження чисельних рішень доводиться не тільки обмежуватися малої розмірністю, а й вводити значні спрощення. Тому в практиці широке застосування знаходять методи імітаційного моделювання, що використовують в якості теоретичної бази фундаментальні принципи психології, коли спочатку розробляється експериментальна модель керованої системи, а потім тільки робиться порівняльна оцінка сценаріїв роботи системи шляхом «програвання» типових і нетипових ситуацій на даній моделі.

Фактори невизначеності між частинами системипредставляються у вигляді формул або логіко-математичних співвідношень. Імітування системи - як раз той етап реалізації ділової гри, а якому принципи психології грають провідну роль. Він починається з установки деякого початкового стану ситуації, яка, в результаті прийнятих рішень, а також під впливом неконтрольованих подій переходить в інші стани.

Імітаційний експеримент пов'язаний з великимкількістю обчислень, тому вимагає для своєї реалізації сучасних комп'ютерів і часто обчислювальних мереж. Головне, ця модель дозволяє розглянути по суті досліджуваний процес, тенденції його поведінки. У ній зазвичай переслідується одна з наступних цілей: вивчення діючої виробничої системи; аналіз гіпотетичної моделі; проектування більш досконалої системи. Для того, якого навчають найголовніше - це грамотно і адекватно інтерпретувати результати моделювання, а це вміння якраз і досягається тим, наскільки професійно психолого-педагогічні критерії враховані при розробці гри.

Як показує досвід використання тренінговихсистем, найбільш ефективним є застосування ділових ігор з декількома командами гравців, кожна з яких представляє «свою фірму» і приймає рішення щодо цін, обсягів виробництва, організації реклами і ін. Програмно-комп'ютерні засоби виконують дві функції: ведуть облік усіх дій учасників гри і одночасно оцінюють економічні наслідки управлінських рішень грають фірм-конкурентів.

Завдання, що містяться в ділових іграх і вимагаютьїх вирішення, повинні бути актуальними, практично значущими, досить складними, але доступними для вирішення; носити пошуковий характер, спонукати учнів не тільки до системного використання наявних знань, а й до пошуку нових оригінальних методів вирішення. Ділові гри повинні забезпечувати багаторазове виконання змінюються ситуацій, наприклад, моделювання процесів управління підприємством. Досвід показав, що в процесі навчання ділові ігри не повинні бути трудомісткими по введенню інформації, але форми її подання повинні бути близькими до реальних.

  • оцінка: