ПОШУК

Декрет - це специфічний вид закону

У російській мові дуже багато запозичених слів. Що ж стосується професійної термінології, то в такій області, як юриспруденція, без латини не обійтися. Римське право, або, як його називали раніше, «писаний розум», лежить в основі сучасних юридичних понять, його вивчають в інститутах, його термінами користуються сучасні фахівці.

сенс слова

декрет це
Декрет - це постанова, від латинського слова"Dekretum". Цим терміном в римському державі називалися правові акти, які видаються Сенатом, колегіальним, владним органом, або постанови претора, другого після консула посадової особи, у віданні якого перебували правові питання у цивільних справах. Пізніше це поняття замінили терміном "закон". Але в історії людства це поняття ще двічі виходило на державну арену: за часів Французької республіки і молодої радянської Росії. Очевидно, що революційну забарвлення цей термін набув в результаті нестабільності змісту, часто вони приймалися поспіхом, час диктувало їх швидке прийняття. Тому декрет - це специфічний вид закону, який приймався з окремих питань. Найчастіше вони носили тимчасовий характер і пізніше входили до складу певного закону як його частини.

Нинішнє застосування терміна

декрет про світ
І зараз в деяких європейських країнахвживається для позначення будь-якого тимчасового акта, прийняття якого продиктовано гострою потребою і терміновістю. Сам термін має досить багато тлумачень. Декрет - це і указ, і визначення, і рішення. Крім того, його можна тлумачити як принцип, теза, основоположення, головне правило. Таке різноманіття тлумачень обумовлює затребуваність терміна. І дійсно, в нинішній республіці Білорусь він має досить широке ходіння, правомірність видання декретів закріплена статтями конституції. Однак обумовлено, що потрібні вони в разі особливої ​​необхідності, тобто мають надзвичайний характер. Можна сказати, в білоруському варіанті декрет - це екстраординарний правовий акт, що видається або президентом, або державними органами влади.

нового звучання

На території Росії ходіння цього термінадовелося на перші кілька років існування Радянської держави, в якому тільки в 30-ті роки сформувалася чітка правова база. Після проголошення Української Радянської Республіки перші закони, випущені буквально відразу, новою владою називалися декретами, що само по собі звучало революційно, по-новому, відповідало тому часу. Вони так і увійшли в історію, як «Перші декрети Радянської влади». Дослідники відносять до них усі рішення та ухвали, що побачили світ в період листопада-грудня 1917 року. Згодом формулювання нових тимчасових законів ставали більш витриманими і професійними. Але в перших нормативних актах, безумовно, присутня пропаганда. Інакше тоді і бути не могло.

перші декрети

Перші закони, що змінили світ

Найперший закон народної влади - це Декрет просвіті, виданий 8 листопада 1917 року, тобто на другий день після проголошення нової держави. Він закликав до негайного припинення війни між усіма країнами і встановлення справедливого миру «без анексій і контрибуції». В цей же день були видані ще два декрету (про землю і владу) і 4 постанови. 10 листопада побачив світ нормативний акт про створення Народної робітничо-селянської армії. Постанови скасовували смертну кару на фронті, оголошували про арешт Тимчасового уряду і початку боротьби з погромами. Згідно з указом, в діючій армії утворювалися тимчасові ревкоми. Про своєчасність прийняття перших декретів і постанов, про їх дієвості говорить держава, яке встояло на відміну від Французької республіки і не піддалося впливу зовнішніх і внутрішніх ворогів, проіснувавши 70 років.

  • оцінка: